LOGO CAIB
22 maig 2019Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Medi Ambient treballa per eliminar flora i fauna invasores a les zones humides de les Illes Balears finançat amb l’ITS NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

Medi Ambient treballa per eliminar flora i fauna invasores a les zones humides de les Illes Balears finançat amb l’ITS

Aquest projecte té una durada de 24 mesos i una inversió de 332.210 euros
Aquest matí, a l’Albufera de Mallorca s’ha donat a conèixer el projecte que es du a terme en aquest espai natural protegit: «Prats nets d’invasores, control d’espècies invasores a zones humides de les Balears», un pla finançat per l’impost de turisme sostenible i executat pel Consorci per la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears (COFIB) sota la direcció del Servei de Protecció d’Espècies de la Direcció General d’Espais Naturals i de la Biodiversitat.

El projecte té una durada de 24 mesos i es va iniciar el passat mes de gener. Les zones prioritàries on s’actuarà seran el Parc Natural de s’Albufera de Mallorca i el Parc Natural de s’Albufereta, el Parc Natural de s’Albufera des Grau de Menorca i el Parc Natural de ses Salines d’Eivissa i Formentera. A les zones humides és on es troben els ecosistemes més valuosos, complexos i dinàmics, així també com fràgils i vulnerables davant la invasió d’espècies exòtiques invasores.

Les espècies exòtiques invasores constitueixen una de les principals causes de pèrdua de biodiversitat al món i, avui, Dia Internacional de la Biodiversitat, tal com ha explicat el conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, «l’objectiu no és altre que el de protegir i recuperar el medi natural mitjançant la reducció i, en els casos que sigui factible, el control i/o eradicació de les principals espècies exòtiques invasores de les zones humides més importants de les Illes Balears, amb la finalitat de conservar i oferir un ecosistema valuós i un paisatge natural de qualitat». 

La vicepresidenta i consellera d’Innovació, Recerca i Turisme, Bel Busquets, ha explicat que el projecte compta amb una inversió de 332.210 euros provinents del fons de l’Impost de Turisme Sostenible. La vicepresidenta ha destacat que “el Govern ha actuat des d’un principi amb els paràmetres de sostenibilitat, ha estat una estratègia des d’un punt de vista econòmic, social i, per descomptat, mediambiental”. Així, l’Impost de Turisme Sostenible “ens ajuda a avançar en aquesta sostenibilitat amb un projecte com aquest, per a la protecció de l’ecosistema”, ja que una de les finalitats de la recaptació és la preservació del medi natural. Precisament, Busquets ha recordat que avui és el Dia Mundial de la Diversitat Biològica i que les Nacions Unides demanen protegir aquesta diversitat.

En la redacció del projecte s’ha plantejat treballar amb algunes de les espècies que suposen més problemes per a aquests ecosistemes, entre les quals es troben la carpa (Cyprinus carpio), la tortuga de Florida (Trachemys scripta) i la rata negra (Rattus rattus) pel que fa a la fauna.

Pel que fa a la flora, la grama americana (Stenotaphrum secundatum), la cotula (Cotula coronopifolia), l’herba de la Pampa (Cortaderia selloana), la figuera de moro (Opuntia spp.), la canya (Arundo donax), el rubrum (Pennisetum setaceum), el bàlsam o patata frita (Carpobrotus spp.), l’atzavara (Agave americana), la flor del migdia (Disphyma spp.) i el kalanxoe (Kalanchoe spp.), moltes de les quals han colonitzat aquests ecosistemes des de jardins públics i/o privats.

Després de les reunions tècniques i de coordinació mantingudes amb els diferents parcs naturals durant el primer trimestre, els treballs de camp varen començar la darrera setmana de març d'enguany. Fins al moment, s’han retirat del Parc Natural de s’Albufera de Mallorca 1.473 kg de carpes (Cyprinus carpio), 13 exemplars de cranc blau (Callinectes sapidus) i 5 exemplars de tortuga de Florida (Trachemys scripta spp.). Pel que fa a les actuacions a la flora, s’ha treballat en l’eliminació de 134 m2 de cotula (Cotula coronopifolia) i 497 m2 de grama americana (Stenotaphrum secundatum).

Actualment a l’Albufera de Mallorca es mantenen actives 6 nanses per a la captura de tortugues invasores i cranc blau, i 75 m de xarxa de tresmall per al control de carpes, que es van col·locant alternativament en diferents trams d'alguns canals de s'Albufera de Mallorca. Per a la part de flora, actualment es prioritza la feina a dues parcel·les del Parc: una que presenta grama americana i l'altra, una superfície molt extensa de cotula.

Les properes setmanes hi ha previst començar les actuacions als espais protegits de les Pitiüses i, després de l’estiu, als espais de l’illa de Menorca. Tal com ha explicat el gerent del COFIB, Lluís Parpal, «els mètodes que s’utilitzaran per al control de les espècies invasores de fauna bàsicament seran sistemes de xarxes i nanses, ja que es tracta fonamentalment d’espècies aquàtiques. Per a la flora, dependran tant del grau d’invasió de l’espècie com de la seva densitat, les característiques del lloc on es trobin (tipus de substrat, proximitat a l’aigua) i també del risc que suposi sobre el medi ambient una determinada actuació».