LOGO CAIB
3 de febrer de 2018Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Medi Ambient imposa 45 sancions durant el 2017 per infraccions comeses al Parc Nacional de Cabrera NNota Informativa

Foto de noticia

Medi Ambient imposa 45 sancions durant el 2017 per infraccions comeses al Parc Nacional de Cabrera

Segons Miquel Mir, «és important conèixer i respectar la normativa per garantir la conservació del nostre patrimoni natural»
La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, per mitjà de la Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat i el Servei dels Agents de Medi Ambient, va incoar quaranta-cinc procediments sancionadors relatius a denúncies formulades durant el 2016 per infraccions comeses al Parc Nacional Maritimoterrestre de l’Arxipèlag de Cabrera.
 
D’aquests quaranta-cinc expedients sancionadors, que han finalitzat amb una resolució sancionadora, vint-i-sis estan en fase de constrenyiment i en dinou casos ja s’ha pagat la sanció imposada.
 
Entre d’altres infraccions, s’han identificat fondeigs d’embarcacions sense l’autorització preceptiva que expedeix el mateix Parc, i fondeigs a zones protegides i al camp de boies sense el permís corresponent. Endemés, alguns expedients s’han obert arran de pernoctacions sense autorització, la pràctica d’activitats aquàtiques no permeses o la pràctica de pesca esportiva, prohibida segons la normativa pròpia del Parc Nacional.
 
El director general d’Espais Naturals i Biodiversitat, Miquel Mir, ha comentat que «és important que tots els usuaris que practiquen certes activitats dins un espai natural protegit coneguin i respectin la normativa vigent en matèria d’espais naturals i biodiversitat. D’aquesta manera, a part d’evitar sancions, es garantirà la conservació futura del nostre patrimoni natural, basat en espècies i hàbitats que avui en dia encara mostren un bon estat de salut». Així mateix, Mir apunta que «Cabrera és una de les zones naturals més valuoses de les nostres illes i representa una àrea de màxima biodiversitat. És per això que s’hi han d’aplicar els mecanismes reguladors basats en la normativa, a fi d’assegurar-ne la pervivència».