LOGO CAIB
3 abril 2019Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Medi Ambient i sa Pobla tanquen l’acord que propiciarà la remodelació i ampliació de la depuradora NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

Medi Ambient i sa Pobla tanquen l’acord que propiciarà la remodelació i ampliació de la depuradora

S’Albufera serà una de les grans beneficiades del nou conveni de col·laboració entre ambdues administracions
L’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA) i l’Ajuntament de sa Pobla han aprovat un conveni de col·laboració per millorar el sistema de sanejament de la localitat mallorquina que, a més, repercutirà positivament en la millora de la qualitat dels recursos hídrics de s’Albufera.

El Conveni tindrà una durada de quatre anys prorrogables i inclou, entre d’altres, el compromís, per part d’ABAQUA, de millorar, remodelar i ampliar l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) del municipi.

L’execució de les obres està condicionada a la redacció d’un Pla de Gestió Sostenible de l’Aigua que el consistori haurà d’aprovar en un termini d’un any i mig des de la signatura del conveni. Aquest Pla de Gestió comptarà amb la col·laboració tècnica d’ABAQUA en la redacció i tindrà com a objectius principals la millora del rendiment de les xarxes; fer compatible la desnitrificació de l’aigua de l’aqüífer amb els processos de depuració projectats; millorar la gestió de les aigües pluvials recollides en sòl urbà, i el control dels abocaments a la xarxa de clavegueram. L’Ajuntament es compromet, a més, a remetre les aigües residuals urbanes no industrials a les infraestructures de sanejament i depuració que determini l’ABAQUA.

Per la seva banda, ABAQUA es farà càrrec de les despeses que siguin necessàries per continuar amb el finançament correcte de les infraestructures de sanejament i depuració, així com de totes aquelles que s’executin per millorar el sistema de sanejament i depuració de sa Pobla. El finançament de totes les actuacions es realitzarà a càrrec del cànon de sanejament.

Aquest document substitueix l’anterior conveni marc de col·laboració, en vigor des de 1990. El gener de 2017 l’àrea tècnica d’ABAQUA va informar que la major part de les instal·lacions de l’EDAR de sa Pobla tenen una antiguitat igual o superior a vint anys i la capacitat de tractament de cabal es troba al límit de l’increment de cabals i càrregues contaminants.

Davant aquest plantejament, l’Ajuntament de sa Pobla es va mostrar interessat a col·laborar mitjançant l’aportació de terrenys per poder executar l’ampliació i remodelació necessàries de l’EDAR.

El 7 de març de 2019, el Ple de l’Ajuntament va acordar aprovar el Conveni per millorar el sistema de sanejament i depuració.