LOGO CAIB
Contingut
25 abril 2020Conselleria de Medi Ambient i Territori

Medi Ambient i Agricultura acorden que l’IBANAT segueixi gestionant els bancs de germoplasma de la finca pública de Son Real NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

Medi Ambient i Agricultura acorden que l’IBANAT segueixi gestionant els bancs de germoplasma de la finca pública de Son Real

Varietats locals de figuera s’afegiran a la col·lecció d’ametler i garrover existents

La conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació i l’Institut Balear de Natura (IBANAT) han signat un Acord d’encomana de gestió dels bancs de germoplasma de la finca pública de Son Real. D’aquesta manera, es renova la col·laboració entre l’empresa pública i l’Institut d’Investigació i Formació Agrària (IRFAP) que, des de 2013 han fet feina junts en aquest espai de cabdal importància per a la conservació dels recursos genètics vegetals de les Illes Balears.

L’IBANAT gestiona des de 2012 la finca pública de Son Real, on manté entre les seves parcel·les agrícoles, els bancs de germoplasma d’ametler i de garrover, amb la col·laboració de l’IRFAP. La intenció ara és la d’adequar una part del figueral que hi ha a la finca com a camp de germoplasma i ampliar-ne les varietats per completar la col·lecció de varietats locals. Això permetrà augmentar la col·lecció amb 55 varietats locals noves (cedides per Montserrat Pons Boscana) que pot ampliar-se posteriorment.

El personal tècnic de l’IRFAP es farà càrrec de les feines de plantació (marcatge, excavació dels clots, espedregada, preparació dels terrenys, plantació, etc) i el subministrament del material vegetal (plançons i mudes) de la col·lecció de figueres, així com de l’aportació i instal·lació d’altre material: politxons, protectors i xarxa de reg de suport.

També s’encarregarà de la poda de formació, l’empeltada, la poda de fructificació, la restitució de faltes i el manteniment i programació de la xarxa de reg de les col·leccions d’ametler, de garrover i de figuera. A més, s’encarregarà de posar a disposició de l’IBANAT el material fungible per al manteniment de les plantacions (adobs, productes fitosanitaris i material de reg) i d’assessorar-ne els treballadors per al manteniment del cultiu de les col·leccions.

Per la seva banda, l’IBANAT es farà càrrec de les tasques de manteniment dels recintes i accessos de les col·leccions, neteja, desbrossament i senyalització així com de les feines de llaurada i tractaments de les plantacions amb els seus equipaments i serveis.

Totes les actuacions es duran a terme conforme als protocols establerts per l’agricultura ecològica. Així mateix, l’IRFAP i l’IBANAT podran fomentar les activitats i les publicacions divulgatives que se’n puguin derivar del projecte d’implantació i manteniment dels bancs de germoplasma, així com l’impuls d’actuacions que afavoreixin el coneixement dels recursos fitogenètics, en particular, d’ametler, garrover i figuera així com el coneixement del seu cultiu.

Cal recordar que la Llei 30/2019 agrària de les Illes Balears estableix, entre els principis de la producció agrària i la sobirania alimentària, la introducció als projectes de recerca, desenvolupament i innovació de les varietats locals amb la finalitat de seleccionar-les, millorar-les, reproduir-les i optimitzar-ne la rendibilitat.