LOGO CAIB
Contingut
24 agost 2020Conselleria de Medi Ambient i Territori

Més de 5.200 persones informades pel servei d’informació ambiental durant el mes de juliol NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

Més de 5.200 persones informades pel servei d’informació ambiental durant el mes de juliol

El projecte està finançat a través de l’Impost de Turisme Sostenible i s’executa a 11 espais de rellevància ambiental

L’equip format per una vintena d’educadors ambientals repartits arreu de les Illes Balears han informat, durant el mes de juliol 5.202 persones. A través del projecte ‘Campanya d’informació i vigilància en espais de rellevància ambiental’, finançat per l’Impost de Turisme Sostenible (ITS), es facilita informació sobre la gestió i normativa dels indrets, a més de recollir dades sobre les activitats que es realitzen als espais.

Per illes, s’han informat 2.100 persones a Menorca en les tres zones de rellevància ambiental: Costa sud de Ciutadella; Son Saura-Cala des Talaier-Cala en Turqueta; Macarella-Macarelleta. La primera és la que més visitants ha rebut durant el juliol, així com la que més persones s’han informat.

Els desplaçaments durant el mes passat s’hi han fet, majoritàriament, en cotxe (36,1%). Tot i que aquest mitjà de transport és el més utilitzat també al juny, el juliol s’utilitza gairebé un 20% menys. Un 27,9% de les persones enquestades hi han arribat a peu (davant el 15,9% al juny) i un 3,1% ho han fet en bicicleta, mentre que un 12,2% va fer-ho al juny.

Gran part de les persones enquestades eren de nacionalitat espanyola (74%), de nacionalitat anglesa (6%) i italiana (5,5%). Al juny, les persones que venien d’Espanya suposaren el 93,1%, les del Regne Unit un 2,1% i d’Itàlia un 1,1%. Les de l’Estat, un 35,7% resideixen a Menorca – davant el 66,1% de juny – i un 34,8% a la península (envers el 21,7% del mes anterior).

Gairebé un 89% de les activitats previstes eren de bany, seguit de la pràctica de senderisme (25%) i la ciclista (3,1%). Totes tres tipologies també eren les activitats més previstes al juny, però els percentatges varien. Així, un 67,1% va decidir com a activitat principal banyar-se, un 18 % el senderisme i un 8,8% fer ciclisme.

Pel que fa a la informació facilitada per l’equip d’educació ambiental, majoritàriament ha estat mediambiental i turística (34,4%), seguida d’informació d’interès turístic (25,9%) i informació mediambiental (15,7%). Concretament, se’ls hi ha demanat per informació turística en general (27,7%), accés a les platges (26%) i bones pràctiques mediambientals (25%).

Pel que fa a Mallorca s’ha informat a 1.653 persones en els 7 itineraris on hi ha educadors ambientals: Cala Agulla-Cala Mesquida; Cala Falcó, Cala Varques, Cala Pilota i Cala Magraner; Cala Torta, Cala Mitjana i Cala Estreta; Cap de Ses Salines, es Caragol, Cala Màrmols; Platja de son Bauló fins a la punta dels Fenicis; Punta n’Amer i sa Cànova. D’aquests, el de Cala Falcó fins a Cala Magraner ha estat en el que s’han informat més persones, mentre que el de Cala Agulla-Cala Mesquida és el que més visitants ha rebut.

De les persones enquestades, gran part (un 55,1%) hi han accedit en cotxe i a peu (22%). Al juny, aquestes xifres eren bastant diferents, ja que el transport en cotxe significava gairebé 14 punts més, mentre que gairebé un 4% més de les persones enquestades arribaven a peu.

Els canvis entre el mes de juliol i el mes de juny també es noten en el tipus de visitant que va als espais de rellevància ambiental. Tot i que gran part dels que hi han anat al juliol resideixen a Mallorca (62,4%), seguit de a l’estranger (23,75% i la Península (11,4%), el cert és que el juny els que residien a l’illa eren un 81,8% de les persones enquestades, seguit d’un 7,4% residents a la Península i un 7,1% a l’estranger.

De la població resident a fora, un 16,3% és alemanya (9,7% al juny), francesa (3,3% al juliol) i del Regne Unit (1,6% al juliol i un 3,3% al juny). Les activitats que més hi realitzen són el bany (71,4%), senderisme (31,9%) i, seguit de lluny, ciclisme, rondant el 4%.

Gran part de la informació facilitada al juny és mediambiental (32,5%), concretament, informació general sobre els Llocs d’Importància Comunitària (LIC) (14,7%) i bones pràctiques mediambientals (10,8%), seguit d’ubicació i accessos a les platges 12,2%).

A Eivissa s’han informat 846 persones en els tres espais de rellevància ambiental següents: Cala Benirràs-Cala Xarraca-S’illot des Renclí-Cala Xuclar; cap Llentrisca- Sa Talaia; Serra Grossa. El primer és el que ha tengut més visitants durant el juliol, tot i que on s’ha informat a més visitants ha estat al segon.

Les persones enquestades han arribat a aquestes zones protegides amb cotxe particular (43,2%) i cotxe de lloguer (34,5%), seguit, de lluny, per aquelles persones que ho han fet a peu (5,9%). Al juny, el cotxe el van utilitzar més d’un 77% dels enquestats, mentre que n’eren de lloguer un 8,4%. Les persones que hi arribaren a peu suposaren un 6% del total.

Un 37,1% dels visitants enquestats resideixen a Eivissa, mentre que un 30,5% ho fan a la Península i un 28,8% a l’estranger. Així, un 56, 4% són de nacionalitat espanyola, 9,3% italiana i 8% alemanya. Les xifres han variat significativament en qüestió d’un mes, ja que els visitants de nacionalitat espanyola al juny suposaven un 70,7%, dels quals un 76% eren residents a Eivissa i un 10,2% a la Península, mentre que els estrangers només eren un 6%, un 4,8% procedien d’Itàlia i un 1,2% d’Alemanya.

Sigui com sigui, les activitats que més s’hi han dut a terme, com a la resta d’espais de l’arxipèlag, ha estat el bany (67,6%), el senderisme (31,2%) i el ciclisme (2,9%).

Pel que fa a la informació proporcionada, ha estat majoritàriament mediambiental (81,7%), seguida de lluny per la informació d’interès turístic (7,2%). Concretament, Informació general sobre el LIC ( 64,8%), bones pràctiques mediambientals (20%) i informació turística en general (5,5%).

A Formentera, als espais de Cap de Barbaria i La Mola, s’ha informat a 616 persones. En tots dos itineraris, tant el número de visitants com de persones informades és bastant igual. Un 24,6 % dels visitants hi ha arribat en cotxe particular, un 23,4% en vehicle de lloguer i un 8,2% en moto. Al juny, més de la meitat dels accessos van ser amb cotxe particular (54,4%) i amb moto (10,6%), seguit del cotxe de lloguer (14,6%).

Mentre que a la resta d’illes gran part dels visitants eren de l’illa mateixa, a Formentera només suposen un 5,1% al juny i un 2,8% al juliol. Gran part dels visitants informats durant juliol resideixen a la Península (55,1% davant el 5,1% del juny), seguit de Mallorca, amb un 20,1% respecte del total (al juny era un 47,%). Així, la nacionalitat del 84,2% dels enquestats al juliol era espanyola (94,9% al juny), seguit de la italiana (5,1%) i la francesa (31,%).

Un 80,2% dels visitants tenia previst el bany, un 38,7% el senderisme i un 8,8% el ciclisme.

Gran part de la informació proporcionada al juliol ha estat mediambiental 46,3%, seguida d’informació d’interès turístic (33,1%). Concretament, el mes passat, molta de la informació que s’ha proporcionat ha estat informació turística en general (23,4%), seguit de flora del LIC (9,5%) i bones pràctiques mediambientals i informació sobre l’impost de turisme sostenible (22,2%).