LOGO CAIB
7 de octubre de 2017Conselleria de Cultura, Participació i Esports

El conseller d’Educació i Universitat, Martí March, inaugura el IV Simposi d’aprenentatge cooperatiu: Ensenyar a aprendre en equip CConvocatòria

Foto de noticia

El conseller d’Educació i Universitat, Martí March, inaugura el IV Simposi d’aprenentatge cooperatiu: Ensenyar a aprendre en equip

Hi participen 300 docents de tota Espanya i d’Andorra, dels quals 100 són de les Illes
Dia: Dissabte, 7 d’octubre de 2017
Hora: 9.30 hores
Lloc: Conservatori Superior de Música i Dansa de Balears. Alfons el Magnànim, 64. Palma

El conseller d’Educació i Universitat, Martí March, inaugura aquest dissabte, 7 d’octubre el IV Simposi d’aprenentatge cooperatiu: Ensenyar a aprendre en equip que es celebra el 7 i 8 d’octubre a Palma, al Conservatori Superior de Música de les Illes Balears, i al que s’han inscrit 300 docents de tot l’Estat i d’Andorra, dels quals, 100 són de Balears.

L’aprenentatge cooperatiu consisteix en l’ús didàctic d’equips reduïts d’alumnes per aprofitar al màxim la interacció entre ells amb la finalitat de maximitzar l’aprenentatge de tots. Els membres d’un equip d’aprenentatge cooperatiu tenen una doble responsabilitat: aprendre el que el professorat els ensenya i contribuir que ho aprenguin també els seus companys, d’aquesta manera, aprendre a treballar en equip es converteix en un contingut escolar més.

Aquest simposi ha estat organitzat per la Red Khelindôn per a l’aprenentatge cooperatiu amb la col·laboració dels Centres de Professorat de les Illes Balears. Una part de les activitats de la trobada es dedicarà a aprofundir en diversos “Debats per avançar”, que es desenvoluparan de forma simultània al matí i al capvespre de dissabte, centrats en presentar marcs de referència i experiències representatives dels reptes més importants que planteja l’aplicació del programa Cooperar per Aprendre/Aprendre per Cooperar. En total, es presenten 700 experiències que abracen totes les etapes educatives, des d’Educació Infantil fins als ensenyaments superiors.

Es pot consultar la informació del Simposi a http://ivsymposiumcaac.blogspot.com.es/

Programa del Simposi
Dissabte 7 octubre
9.30. Inauguració amb el conseller Martí March
10.00 Conferència inagural amb Dolors Forteza i Joan Jordi Muntaner
11.30 La veu dels alumnes
12.00 Descans
12.30 Debats per avançar (Primera Part). De forma simultània es duen a terme els següents debats:
  • El projecte d’aprenentatge cooperatiu de centre i plans de millora
  • La seqüència didàctica d’aprenentatge cooperatiu a les àrees curriculars
  • L’Aprenentatge Cooperatiu en els projectes globalitzats, els itineraris d’aprenentatge i els unitats didàctiques integrades
  • L’avaluació reguladora, contínua i acreditativa de l’aprenentatge en un context cooperatiu a través dels Plans d’Equip
  • Disseny de dinàmiques, estructures i plans d’equip en els equips amb alumnes que es troben amb majors barreres pe a l’aprenentatge i la participació
  • L’etapa de generalització de l’aprenentatge cooperatiu: criteris, condicions i mínims per a la generalització en els centres i les aules
  • Aprenentatge cooperatiu i les tecnologies de l’aprenentatge i la comunicació
  • Participació de les famílies a l’Aprenentatge Cooperatiu
 14.00 Dinar
16.00 Debats per avançar (segona part)
18.00 Descans
18.30 Investigació en aprenentatge cooperatiu
19.30 Segona Assemblea General de la RED Khelidôn

Diumenge 8 octubre
9.00 Comunicacions
10.30 descans
11.00 Comunicacions
12.30 Conclusions del Simposi