LOGO CAIB
26 juny 2018Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques

Maria de la Salut compta amb els serveis de l’Agència Tributària de les Illes Balears per a tramitar la gestió i el cobrament dels expedients sancionadors en matèria de trànsit i de seguretat viària. NNota Informativa

Foto de noticia

Maria de la Salut compta amb els serveis de l’Agència Tributària de les Illes Balears per a tramitar la gestió i el cobrament dels expedients sancionadors en matèria de trànsit i de seguretat viària.

La consellera Catalina Cladera i el batle de la localitat, Guillem Jordà, han signat l’acord que substitueix el que estava en vigor fins ara, de 2007.
Maria de la Salut gestionarà els expedients sancionadors en matèria de trànsit i seguretat viària del municipi a través de la ATIB. Així ho han rubricat la consellera Catalina Cladera i el batle Guillem Jordà, en un acord que actualitza i substitueix el que ja estava en vigor des de 2007.

D’aquesta manera els tràmits de gestió d’aquesta casta d’expedients a Maria de la Salut es podran realitzar a través de les eines informàtiques i telemàtiques de què disposa la ATIB. El conveni preveu que cas que l’Ajuntament ho sol·liciti, l’Agència tributària de les Illes Balears dotarà els agents de Policia Local de Maria de la Salut de les eines i instruments informàtics necessaris per a poder efectuar la seva tasca de control del trànsit i de formulació de denúncies, material que aportarà inicialment l’ATIB.

La consellera Cladera, qui també és presidenta de l’ATIB, ha afirmat que “l’ATIB es mostra sempre oberta a la millora del servei que presta als ajuntaments de Balears en matèria de gestió de tributs i d’expedients sancionadors”. “l’ATIB és present a 51 municipis de Balears i la seva vocació és la de seguir creixent en servei”.

Aquesta informatització del procés beneficiarà la transparència del procediment, ja que permetrà que la persona denunciada que disposi del corresponent certificat digital admès per l’ATIB, pugui consultar l’estat del seu expedient mitjançant l’aplicació ‘carpeta fiscal’ que es troba en la plana web de l’organisme gestor de tributs autonòmics i locals a Balears.

La renovació d’aquest acord suposa incrementar més la relació que manté la ATIB amb l’Ajuntament de Maria de la Salut, pel que fa a la gestió tributària de diversos impostos locals, un encàrrec de gestió que es remunta al primer conveni signat entre municipi i Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de l’any 1987.

L’ATIB rebrà una quantitat variable de l’import de cada expedient tramitat, en funció de diverses variables, com l’ús efectiu dels sistemes telemàtics de tramitació, o el moment en que es materialitzi la liquidació de la sanció imposada pels agents de Policia Local de Maria de la Salut, ja sigui en fase prèvia a la resolució, durant el termini voluntari o en fase executiva.

El conveni té una vigència de quatre anys comptadors des de 2018, i inclou la possibilitat de pròrroga per un període equivalent.