LOGO CAIB
6 agost 2018Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

L’IRFAP organitza la Primera Trobada de Recerca i Experimentació Agrària entre illes NNota Informativa

Foto de noticia

L’IRFAP organitza la Primera Trobada de Recerca i Experimentació Agrària entre illes

Tècnics del ram de cadascuna de les Illes hi posaren en comú projectes
Enguany s’ha celebrat la Primera Trobada de la Recerca i Experimentació Agrària de les administracions competents en matèria agrària a les Illes Balears amb l’objectiu de posar en comú l’experimentació i recerca en agricultura i ramaderia que es duu a terme a cada un dels territoris insulars de les Illes. Es tractava de compartir informació, resultats, experiències, tenint en compte les diferències de cada illa i tipus de producció, i fins i tot mirar de trobar punts en què es pugui col·laborar.
 
En aquest sentit, el director general d’Agricultura i Ramaderia, Mateu Ginard, explica que “hi ha una necessitat gran de compartir les experiències sobre noves problemàtiques, en tècniques per avançar cap a la sostenibilitat, petjada de carboni, viabilitat econòmica, sòls, eficiència en el reg o varietats locals”.
 
En aquest context, la Llei agrària preveu l’elaboració d’una Estratègia Balear del Coneixement Agrari, en què els instruments d’experimentació tindran un paper important. Des de la desaparició dels serveis d’extensió agrària, l’assessorament que rebia el pagès per part de l’Administració ha anat minvant. La investigació en tècniques que ajudin a millorar la qualitat de les produccions i de contribuir a fer viable l’activitat agrària és molt necessària i la inversió en provar/experimentar/posar en pràctica aquestes tècniques, és a dir, en experimentació, també és important que es promogui des de l’Administració, i que es faci de manera coordinada amb els pagesos, que alhora es van formant i amb els seus coneixements reforcen aquest procés.
 
L’Institut de Recerca i Formació Agrària i Pesquera (IRFAP) va explicar l’experimentació que fa en varietats locals (prospecció/conservació a un banc actiu/descripció/caracterització/recuperació/registre) i també amb estudis comparatius de rendiments i adaptació de les diferents varietats. Ara mateix hi ha en marxa un estudi en què es comparen diferents varietats de blats. També es fan experiències amb maquinària, com ara amb interceps dobles per vinya i amb entrecavadores que permetin aprofitar la vegetació que neix com a adob i prescindir de l’ús d’herbicides. A més, es porten a terme diferents estudis de fertilització dels quals es conclou que en aquests moments invertir en determinades dosis d’adobs comercials minerals no surt a compte; per tant, tot el que pugui ser una aportació natural i feta amb coneixement de les necessitats resulta no sols interessant productivament, sinó necessari en la viabilitat econòmica.
 
Per la seva banda, els tècnics del Consell Insular de Menorca treballen a una finca experimental, vinculada a un centre de formació professional reglada amb ramat boví de raça frisona, on es proven diferents sistemes de maneig i fórmules alimentàries. Han aconseguit arribar fins a 4,2 parts en algunes vaques i de mitjana són 3,7 parts per vaca, la qual cosa comporta allargar la vida del ramat i en l’àmbit econòmic es treu més rendiment a la inversió feta en aquest animal. També treballen experimentant amb diferents tipus d’adob.
 
Amb ambdues experiències han arribat a la conclusió que en aquests moments l’agricultura que surt rendible és la que es fa amb sistemes on s’adapti el cicle productiu al cicle vegetatiu i on s’aprofitin adobs naturals, rotacions i pasturatge. A la jornada, doncs, es va debatre sobre la necessitat de treballar amb els pagesos per fer estudis de viabilitat econòmica de les finques, perquè la realitat ha canviat molt i és necessari anar-s’hi adaptant.
 
El Consell d’Eivissa va informar que a la finca experimental de Can Marines s’ha fet molta experimentació en hortícoles i fruiters, amb transferència tecnològica. S’ha fet feina amb el fòrum d’experts en horticultura, ja que tenen algunes finques col·laboradores. Els darrers anys ha davallat prou la feina en experimentació. S’ha mantingut feina en identificació de varietats locals d’hortalissa, figueres i cereals, i ara es treballa en les anàlisis genètiques.
 
Arran de l’èxit d’aquesta primera convocatòria hi ha previst que es coordinin més trobades periòdiques per posar en comú les experiències que es facin i els resultats que se n’obtinguin.