LOGO CAIB
16 abril 2019Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

L’impost de turisme sostenible permet destinar més d’un milió d’euros a la investigació de la Xylella fastidiosa NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

L’impost de turisme sostenible permet destinar més d’un milió d’euros a la investigació de la Xylella fastidiosa

Els equips adjudicataris dels sis lots en els quals s’han dividit el contracte duen a terme la primera reunió de feina
La vicepresidenta del Govern i consellera d’Innovació, Recerca i Turisme, Bel Busquets, i el conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, Vicenç Vidal, han presentat, aquest dimarts, el projecte «Disseny i implementació d’estratègies de control contra la Xylella fastidiosa». L’objectiu és investigar de manera integral tot allò relacionat amb el bacteri. Per això, s’ha dividit el contracte en sis lots que corresponen a àmbits de recerca diferents. Els lots han estat adjudicats per un import total d’1.035.167 €. Els doblers seran aportats pel fons de l’impost de turisme sostenible (ITS) i permetran que les investigacions s’estenguin fins al 2022.

La vicepresidenta Busquets ha expressat el seu “orgull perquè es pugui dedicar part dels beneficis que genera el turisme a una qüestió tan important com és la investigació en xylella”. Així mateix, ha recordat que s’han dedicat “19 milions d’euros a projectes que tenen com a objectiu l’agricultura”.

Per a Busquets, destinar doblers de l’Impost de Turisme Sostenible a l’agricultura i a la preservació del medi ambient és cabdal perquè “els pagesos cuiden l’entorn i el paisatge, un paisatge que és un reclam més per nostres turistes” i, alhora, “són generadors de producte, que ens serveix, per una banda, per abastir la població i, per l’altra, per tenir un producte més a oferir als turistes que entenen la gastronomia o l’enologia com a reclam turístic”.

Vidal, per la seva banda, ha subratllat que la investigació científica és un dels tres eixos de la política del Govern per lluitar contra el bacteri, juntament amb la contenció i les mesures d’adaptació, amb la participació del sector. En aquest sentit, ha destacat la importància d’un projecte que «generarà uns coneixements clau, específics de les Balears i que podrem transferir de manera immediata al sector primari perquè executi les estratègies de control adequades per combatre el bacteri». En aquest sentit, ha recalcat que la quantitat que es destina a aquest contracte és superior als 875.000 € que invertirà el Govern central a tot l’Estat a través del projecte INIA, dels quals 163.490 € es dediquen a un subprojecte específic a l’arxipèlag.

Per acabar de destacar la magnitud del projecte, cal recordar que la Unió Europea hi inverteix un total de 13,9 milions d’euros (dels quals n’hi ha 2,35 milions assignats a Espanya) a través dels programes PONTE i XF FACTORS. També cal subratllar que l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) hi va aportar 200.000 € per a la investigació sobre els vectors que propaguen el bacteri a les Illes Balears. Precisament, les investigacions que es fan actualment a les instal·lacions de sa Granja han permès confirmar que l’insecte Philaenus spumarius és un dels vectors amb més potencial de transmissió de la Xylella a Mallorca, tant en l’ametller com en la vinya.

L’objecte del contracte és la investigació integral de la Xylella fastidiosa i els seus efectes a les Illes Balears. Per tant, inclou l’estudi del bacteri mateix (perfil genètic, poblacions, distribució i propagació temporal i espacial), de les plantes hostes implicades en l’afecció (cultius agrícoles, cultius ornamentals i medi forestal) i dels vectors transmissors implicats en la dispersió de la malaltia. A més, propiciarà un estudi de diferents mètodes de control preventius i curatius.

El primer lot du per títol «Caracterització de les poblacions del bacteri fitopatogen Xylella fastidiosa a les Illes Balears» i té com a objectiu determinar les subespècies i genotips concrets que afecten cada espècie vegetal hoste. L’adjudicatari és l’Institut d’Agricultura Sostenible del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC).

El segon lot ha estat adjudicat a la Fundació Universitat Empresa de les Illes Balears (FUEIB) i s’anomena «Detecció del bacteri fitopatogen Xyllela fastidiosa als diferents vegetals de les Illes Balears». Té com a objectiu abordar l’aïllament del bacteri. A partir de mostres obtingudes d’altres lots d’aquest contracte, es duran a terme estudis de caracterització mitjançant seqüenciació parcial del genoma de les possibles colònies aïllades.

El tercer lot, «Detecció i efectes de Xylella fastidiosa sobre la vegetació silvestre de les Illes Balears», té com la finalitat de determinar i detectar afeccions per Xylella fastidiosa a les espècies silvestres de les Illes Balears, especialment les endèmiques. Per assolir l’objectiu, es duran a terme anàlisis de prevalença de la malaltia a les espècies més importants. En aquest cas, l’adjudicatari ha estat la Fundació Universitat Empresa de les Illes Balears (FUEIB).

El quart lot té el nom de «Contribució al coneixement de les espècies d’insectes vectors de Xylella fastidiosa a les Illes Balears així com la seva capacitat de transmissió a les plantes hostes» i ha estat adjudicat a l’Institut d’Investigació i Tecnologies Agroalimentàries (IRTA). Els seus objectius són estudiar la biologia, ecologia, dinàmica i fauna útil associada a les potencials espècies transmissores de Xylella fastidiosa en diversos cultius i condicions.

El cinquè lot nom «Posada a punt d’un sistema de detecció de la incidència de Xylella fastidiosa al cultiu de l’ametller mitjançant imatges aèries a l’illa de Mallorca» i té l’objectiu d’avaluar un sistema de detecció de cultius afectats (en aquest cas, d’ametller) mitjançant imatges aèries. Aquest lot ha estat adjudicat a l’Institut d’Agricultura Sostenible del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC).

Finalment, el sisè lot, «Estudi de resistència/tolerància/susceptibilitat varietal als cultius de l’ametller, vinya i olivera enfront Xylella fastidiosa a les Illes Balears» ha estat adjudicat a la Fundació Universitat Empresa de les Illes Balears (FUEIB) i té com a objectius caracteritzar i identificar la dinàmica estacional de símptomes i infecció en les varietats d'olivera, ametller i vinya que presenten resposta diferencial al bacteri, identificar-les i caracteritzar-les genotípicament en condicions de camp.

Els equips adjudicataris dels sis lots del contracte tenen, aquest dimarts, la primera reunió de feina.

Actualment, a les Illes Balears s’han detectat 849 positius de Xyllella en un total de 3850 anàlisis. Per illes, la relació de positius és la següent: 478 a Mallorca, 140 a Menorca i 231 a Eivissa.