LOGO CAIB
Contingut
4 novembre 2020Conselleria de Medi Ambient i Territori

L’IBANAT i experts arqueòlegs revaloritzen el patrimoni arqueològic de la finca pública de Son Real NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

L’IBANAT i experts arqueòlegs revaloritzen el patrimoni arqueològic de la finca pública de Son Real

L’actuació permetrà augmentar significativament el valor històric del conjunt i té un termini d’execució previst de tres setmanes

El director general d’Espais Naturals i Biodiversitat, Llorenç Mas, i el gerent de l’IBANAT, Joan Ramon, han visitat, aquest dimecres, les actuacions d’excavació, documentació, consolidació i adequació del jaciment arqueològic d’Es Figueral, a la finca pública de Son Real.

La intervenció és de caràcter programat, atenent a la Llei 12/1998, de 21 de desembre, de patrimoni històric de les Illes Balears, i el Decret 14/2011, de 25 de febrer, pel qual s’aprova el reglament d’intervencions arqueològiques i paleontològiques de les Illes Balears. Compta amb un pressupost de 14.261,65 € i es preveu que es pugui executar en tres setmanes. L’objectiu principal, segons ha explicat Mas, és «revaloritzar el jaciment arqueològic com a punt d’interès patrimonial i cultural, de cara a la seva divulgació i visita».

Un equip de experts arqueòlegs i restauradors amb la col·laboració de personal de l’IBANAT realitzaran tasques de documentació, consolidació d’estructures i excavació al jaciment arqueològic. En aquest sentit, Ramon ha explicat que entre les actuacions previstes hi ha la consolidació de les estructures excavades; la supervisió, valoració i posada al dia d’antigues consolidacions realitzades els anys setanta i l’excavació puntual per a la posterior consolidació d’esbaldrecs i connexions murals poc clares.

Un segon eix d’actuació es centrarà en l’actualització de la documentació planimètrica i l’excavació dels reductes sedimentaris que no s’excavaren els anys seixanta. «Això permetrà augmentar significativament el cabdal d’informació concreta sobre el jaciment», ha assegurat el gerent d’IBANAT.

El Figueral de Son Real va ser descobert en el transcurs de la construcció de la carretera d’Alcúdia a Artà i fou excavat l’any 1965 per Guillem Rosselló Bordoy i Joan Camps Coll. Es tracta d’un conjunt monumental format per sis construccions similars a les navetes amb un monument central situat sobre un petit turó. Aquest monument, de perfil esglaonat, és de planta aproximadament triangular i acull una cambra en el punt més elevat.

La cronologia del conjunt s’ha establert entre el bronze final (naviforme i prototalaiòtic) i la primera edat de ferro (talaiòtic), si bé en el jaciment s’hi va documentar també una ocupació islàmica. Les estructures estan realitzades amb pedres treballades, majoritàriament d’origen calcari i de mides variables. Alguns murs conserven fins a 5 o 6 filades de pedra, tot i que la majoria no superen les tres filades. D’altres murs estan muntats directament a sobre de la roca de base i d’altres encara estan construïts sobre paquets de sediment terrós de gruix variable.

El Figueral de Son Real es troba situat dins la Finca Pública de Son Real i forma part del recorregut arqueològic que es pot realitzar a tota la finca. A més, compta amb un espai de divulgació al centre d’interpretació.

Es tracta d’un jaciment molt accessible i pràcticament excavat del tot, que té a més un gran interès històric i atractiu monumental. Des del punt de vista arqueològic, destaca per ser un assentament de transició entre la cultura de les navetes (naviforme) i dels talaiots (talaiòtic) que agrupa navetes (habitatge típic de l’edat del bronze balear o naviforme), al voltant d’un monument central, tret, aquest darrer, que caracteritza els assentaments de l’edat del ferro (a partir del talaiòtic). Es tracta del segon jaciment més antic excavat a la zona, essent el primer, el dolmen inacabat de Son Real.