LOGO CAIB
1 febrer 2019| <9ªL> Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

L’economia social i circular rep un impuls de 700.000 € gràcies a l’impost de turisme sostenible NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

L’economia social i circular rep un impuls de 700.000 € gràcies a l’impost de turisme sostenible

La convocatòria està adaptada als objectius de l’estratègia Europa 2020
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pescpa, Vicenç Vidal, i el director general de Qualitat Ambiental, Educació Ambiental i Residus, Sebastià Sansó, han presentat, aquest divendres, a entitats i empreses vinculades a l’economia circular, la convocatòria d’ajudes per tal d’impulsar l’economia social i circular, gestionar de manera sostenible els residus turístics i crear llocs de feina per a persones amb risc d’exclusió.
 
La convocatòria està dotada de 700.000,00 €, que aniran a càrrec de l’impost de turisme sostenible (ITS). Els interessats tenen fins al 12 de febrer de termini per a presentar les sol·licituds.

Sansó ha explicat que el projecte té la finalitat de donar impuls a iniciatives d’entitats privades, amb un clar objecte social i ambiental, que ajudin en la transició cap a un model d’economia circular. “És una acció més d’entre totes les que hem fet al llarg de la legislatura per tal que la nova Llei de residus pugui ser aplicable des del mateix moment de la seva aprovació”, ha remarcat.

A les Illes Balears, com a la resta d’Europa, la producció de residus augmenta contínuament i l’escassesa de matèries primeres es fa cada vegada més evident. En aquest context, és necessari avançar cap a un nou model en el qual els productes, els materials i els recursos es mantinguin en l’economia durant el major temps possible i que es redueixi al mínim la generació de residus.

L’estratègia Europa 2020, adoptada pel Consell Europeu el 17 de juny del 2010, fixa entre els principals objectius l’ús eficient dels recursos. Es tracta de substituir una economia lineal, basada a extreure, produir, consumir i tirar, per una economia circular en la qual es reincorporin al procés productiu els materials que contenen els residus per a la producció de nous productes o matèries primeres. En aquest plantejament, la reducció, la reutilització, el reciclatge o la valorització material de residus esdevenen processos essencials.

Podran ser objecte de finançament les actuacions duites a terme des del 7 de juny de 2018 fins al 6 de desembre de 2019 i que tenguin per objecte els trets següents:

- Afavorir models d’economia circular (és a dir, models que tenguin com a objectiu reduir tant l’entrada dels materials com la producció de residus), que tanquin el cicle.

- Implementar, ampliar o millorar instal·lacions, incloent la compra de maquinària, per a la prevenció, la reparació i la preparació per a la reutilització de residus.
 
En concret, es consideren despeses i inversions subvencionables els projectes de les categories següents:
 
 
  1. Reutilització de productes.
  2. Preparació per a la reutilització de residus.
  3. Compostatge i altres processos de transformació biològica.
  4. Regeneració i reciclatge d’olis i greixos comestibles usats.
 
Cada sol·licitud haurà d’indicar una única categoria d’actuacions.

Les activitats subvencionades hauran de tenir en còmput de mitjana anual, com a mínim, un 30 % de treballadors en procés d’inserció respecte del total de la plantilla destinada, quan l’activitat tengui més de quatre treballadors. Per a les activitats que hi destinin quatre o menys treballadors, hauran de tenir un mínim d’un treballador en procés d’inserció.

Se subvencionarà, com a màxim, un 80 % del total del cost de les actuacions.