LOGO CAIB
26 gener 2019Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

L’Associació Balear de l’Arbre i la Conselleria de Medi Ambient col·laboren per condicionar l’Estancassang de Santa María del Camí, arbre singular catalogat NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

L’Associació Balear de l’Arbre i la Conselleria de Medi Ambient col·laboren per condicionar l’Estancassang de Santa María del Camí, arbre singular catalogat

Es va dur a terme una “poda de fractura” que consisteix en eliminar la part morta deixant com a resultat un acabat natural
L’any 1992 es varen catalogar com a arbres singulars 3 exemplars de fleix (Fraxinus angustifolia). Aquests exemplars en concret es coneixen com Els Estancassangs i estaven situats davant de l’entrada de la finca de Son Seguí (Santa María). L’any 2008, després d’una ampliació de la carretera de Santa María a Sencelles, un dels 3 arbres havien desaparegut, possiblement afectat per les tasques d’ampliació de la mateixa. A l’any 2010 havia mort el segon exemplar, quedant només un sol arbre molt ancià i amb un estat sanitari ja bastant regular. Aquest arbre és propietat del Consell de Mallorca.

Recentment s’havia observat com una de les grans branques de l’arbre semblava morta, i davant el perill de caiguda sobre vehicles o persones es va dur a terme una inspecció amb tècnics de l’Associació Balear de l’Arbre (ABA).
 
El passat 20 de gener els tècnics d’ABA dugueren a terme les tasques de condicionament de l’arbre. S’inspeccionaren visualment les diferents branques de l’arbre, per avaluar si estaven vives i en bon estat, i quines s’havien d’eliminar. El resultat va ser l’eliminació de la branca que havia motivat la visita. Es va dur a terme una “poda de fractura” que consisteix en eliminar la part morta deixant com a resultat un acabat natural, que permet a l’arbre compartimentar millor el tall i evitar l’avanç de la podridura. La branca eliminada estava molt afectada per fongs i formiga blanca (tèrmits) i suposava un imminent perill de caiguda. Després d’inspeccionar minuciosament totes les branques i degut a l’avançada edat de l’arbre, es va veure convenient no dur a terme altres talls o podes que més que beneficiar, perjudiquen a l’arbre.
 
Aquesta actuació es va dur a terme baix la supervisió d’un tècnic responsable de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca i personal del Consell de Mallorca. L’actuació va requerir de senyalització de la carretera degut a que les tasques es duien a terme arran de la mateixa.