LOGO CAIB
2 agost 2018Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

L’Abaqua i l’Ajuntament de Sant Joan de Labritja firmen un conveni de col·laboració per al subministrament d’aigua dessalada NNota Informativa

Foto de noticia

L’Abaqua i l’Ajuntament de Sant Joan de Labritja firmen un conveni de col·laboració per al subministrament d’aigua dessalada

El termini de vigència del conveni és de quatre anys
Avui, el conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, Vicenç Vidal, i el batle de la localitat, Antoni Marí Marí, han signat el Conveni entre ambdues administracions que permetrà la connexió de Sant Joan amb la xarxa en altra de l’illa d’Eivissa.
 
l’Ajuntament de Sant Joan de Labritja es compromet a consumir un volum mínim d’aigua anual de 222.486 m3 de les fonts de subministrament a l’Abaqua i pagar-la al preu fix anual de 125.749.09 euros pel cabal abans esmentat, que es facturarà mensualment.
 
El municipi de Sant Joan de Labritja podrà millorar l’abastiment d’aigua potable en qualitat i quantitat a través de l’aigua subministrada per l’Agència a través de la dessaladora d’aigua marina de Santa Eulària, d’Eivissa i Sant Antoni, sempre que la disponibilitat dels recursos ho permetin.
 
El nou conveni estableix un preu diferenciat entre l’època estival i de l’hivern per fomentar el consum durant l’hivern. Així s’estableix un preu entre novembre i abril que  serà de 0,95 €/mi un altre entre maig i octubre 1,07 €/m3.
    
En el cas que el volum d’aigua potable augmenti i difereixi en positiu un 15 % de la quantitat establerta en qualsevol dels municipis de l’illa d’Eivissa, es recalcularà el preu fix en funció del consum real, en què el primer any d’aplicació serà el 2020.