LOGO CAIB
4 de febrer de 2018Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

L’ABAQUA adjudica la redacció del projecte de la nova xarxa de sanejament general de Formentera NNota Informativa

Foto de noticia

L’ABAQUA adjudica la redacció del projecte de la nova xarxa de sanejament general de Formentera

L’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental (ABAQUA), en el darrer Consell d’Administració, ha adjudicat la redacció del projecte de substitució i millora de la xarxa de sanejament general de Formentera a Gradual Ingenieros, SL, per 48.000 €. L’import màxim del contracte era de 71.400 € i s’hi varen presentar set empreses.

La xarxa de sanejament general engloba les estacions de bombament i les conduccions que transporten l’aigua residual des de la xarxa municipal fins a la depuradora. Com que tenen una antiguitat de 25 anys, cada vegada són més freqüents les avaries a les canonades; per això, amb aquesta millora, es vol fer una renovació global del sistema i instal·lar un sistema de col·lectors capaç de donar resposta a les necessitats de recollida d’aigües residuals.