LOGO CAIB
2 de agost de 2017Conselleria de Treball, Comerç i Indústria

Les Illes Balears marquen un màxim històric d'afiliacions amb 562.423 altes a la Seguretat Social al juliol NNota Informativa

Foto de noticia

Les Illes Balears marquen un màxim històric d'afiliacions amb 562.423 altes a la Seguretat Social al juliol

El nombre d'aturats ha estat de 39.154 persones, el que representa un descens de 14% en termes interanuals
El nombre d'afiliacions a la Seguretat Social a Balears durant el mes de juliol ha estat de 562.423, la qual cosa implica un increment de 28.829 persones donades d’alta, 5,4%, respecte a juliol de 2016. Aquest augment d’afiliacions és més accentuat que en el conjunt nacional , on la mitjana s’ha situat en el 3,6%. En termes intermensuals les Illes presenten un creixement de l'afiliació del 2,2%, Concretament de 12.215.
D'acord amb les dades anteriors per primera vegada se superen a les Illes Balears els 560.000 afiliats i s'acumulen 33 mesos consecutius amb creixements de l'ocupació per sobre del 4% i 18 mesos consecutius per sobre del 5%. D'aquesta manera, Balears continua consolidada com l'única comunitat autònoma amb un nivell d'ocupació un 10,2% superior al 2008. Així, 1 de cada 5 nous llocs de feina del mes de juliol a Espanya s’ha creat a les Balears.
L'ocupació creix interanualment en totes les Illes, encapçalades per Mallorca (5,7%) i seguida de Formentera (5,3%), Eivissa (4,3%) i Menorca (3,7%). L'ocupació creix també en tots els grups d'edat, especialment per als joves menors de 25 anys (12,1%). Així mateix, els majors de 45 anys augmenten l'afiliació un 6,8% en termes interanuals, el que mostra una recuperació amb escreix del nivell d'ocupació previ a la crisi.
Per sectors, l'afiliació presenta taxes de creixement superiors al 3%. El valor més alt es dóna en la construcció (11,7%), seguit de l'hoteleria (6,4%) i els serveis (5,2%).
El conseller de Treball, Comerç i Indústria, Iago Negueruela, que ha comparegut amb el director general d'Ocupació i Economia, ha indicat que les dades d'afiliació i atur del mes de juliol "situen a Balears en valors no només previs a la crisi, sinó clarament superiors, amb una generació neta d'ocupació per sobre dels 560.000 treballadors ". Una altra de les valoracions “més positives d’aquests darrers mesos” és el fet que l’atur de llarga durada “s’ha reduït prop d’un 20% en relació a fa un any”, ha indicat el conseller.
Qualitat de l'ocupació
Al mes de juny (darrera dada disponible) tota la generació neta d'ocupació es correspon amb llocs de treball a temps complet. D'aquesta manera, durant el mes de juny es van generar 25.813 noves ocupacions (en relació a juny de 2016), de les que 25.561 van ser a temps complet, per 352  a temps parcial. Pel que fa a la taxa de parcialitat, continua la seva pèrdua de pes relatiu i se situa 20,9% el 2017 enfront dels 24,3% de 2015.
Negueruela ha expressat que les dades de juliol confirmen que alguns elements que s'associen a la precarietat milloren lleugerament, "ja que pràcticament tota la nova ocupació és a temps complet i la taxa de parcialitat ha caigut 3,4 punts en els dos últims anys" . Tot i això, ha indicat que cal "posar més que mai l'accent en la qualitat de l'ocupació, perquè aquest no es crea a qualsevol preu".
També ha assenyalat que la contractació temporal segueix essent excessiva (12.075), encara que augmenti amb força l’ocupació indefinida (13.883).
Atur
El nombre de persones en atur a les Illes Balears en el mes de juliol ha estat de 39.154, el que representa un descens 6.376 persones (-14,0%) en termes interanuals. Des d'una perspectiva intermensual, l'atur presenta un lleuger increment de 288 persones (0,7%).
Tot i les dades positives, el conseller ha tornat a recordar que preocupa l'alta taxa de desprotecció, ja que 20.988 persones desocupades (53,6%) no reben cap prestació. Igualment, si bé els aturats de llarga durada es redueixen un 19,5% en termes interanuals, encara suposen 14.742 persones, el 37,7% de les persones en atur.
Els aturats de 45 anys o més baixen un 11,7% interanualment, però encara són 19.365 persones, el 37,7% del total d'aturats. Així mateix ha insistit en la necessitat de compassar el creixement econòmic amb pujades salarials i d'adoptar mesures efectives que propiciïn la distribució de la riquesa com la derogació de la Reforma Laboral.
Joves Qualificats
Finalment el conseller ha aprofitat per fer una crida als joves menors de 30 anys perquè s'inscriguin al SOIB i puguin beneficiar-se de les properes ajudes públiques dirigides a aquest col·lectiu, concretades moltes d’elles en contractació pública, com és el programa Joves Qualificats.