LOGO CAIB
3 de novembre de 2017Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Les Illes Balears disposaran de tres reserves marines més NNota Informativa

Les Illes Balears disposaran de tres reserves marines més

\ S’ha informat el Consell Pesquer sobre la creació de reserves marines a Menorca, Eivissa i Formentera
\ El Pla de Gestió de la Llampuga i una aplicació per registrar les captures han completat l’ordre del dia

El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, Vicenç Vidal, ha presidit avui el 32è Consell Pesquer de les Illes Balears, òrgan col·legiat de caràcter consultiu, al qual ha informat de la creació de tres noves reserves marines de les Illes Balears: la de l’Illa de l’Aire a Menorca, la de sa Punta de sa Creu a Formentera i la de Tagomago a Eivissa.
 
Les Illes Balears disposen actualment de vuit reserves marines, que ocupen 58.000 hectàrees, un 21 % de les aigües interiors. Una d’aquestes, la des Freu de sa Dragonera, es va declarar el 8 d’octubre de l’any passat, alhora que es va retornar la protecció màxima a s’Espardell, a la Reserva Marina des Freus d’Eivissa i Formentera. Gràcies als fons de l’impost del turisme sostenible s’han contractat quatre vigilants més i actualment està en procés de licitació l’adquisició de cinc barques noves. Aquestes iniciatives s’han traduït en senyals de recuperació de les poblacions de peixos a la recent creada Reserva des Freu de sa Dragonera. En aquest sentit el conseller Vidal ha volgut destacar la importància d'aquestes reivindicacions per part del sector professional, perquè segons Vidal, "són útils perquè generen una activitat i una pesca sostenible". El conseller a més, ha volgut deixar constància que aquestes reserves, "seran fruit del turisme, ja que reinvertim els diners que deixen els que ens visiten amb la conservació i amb el suport al sector pesquer".
 
Els fons per l’impost del turisme sostenible també serviran per impulsar la creació i la gestió de tres noves reserves marines més, per a la qual cosa la Direcció General de Pesca i Medi Marí ha tingut en compte la capacitat d’albergar comunitats i espècies d’interès pesquer, la capacitat de dispersar ous i larves i la capacitat d’exportar biomassa a zones adjacents.
 
La Reserva Marina de sa Punta de sa Creu, que ha estat proposada pel Consell Insular de Formentera, està avalada per un informe de Tragsatec. Precisament la zona és també lloc d’importància comunitària (LIC) i zona d’especial protecció per a les aus (ZEPA). Tota la Reserva, que està inclosa en aigües interiors, ocupa 1.059 ha, 50 de les quals seran reserva integral.
 
La declaració de la Reserva Marina de Tagomago, que està proposada per la Confraria de Pescadors d’Eivissa, els ajuntaments de Santa Eulària des Riu i de Sant Joan de Labritja i el Consell Insular d’Eivissa i és un mandat del Parlament, està avalada per un informe del Consell Insular. La zona, que és ZEPA i, bona part, LIC, ocupa 3.756 ha, amb una reserva integral de 268 ha. S’ha proposat, a més, sol·licitar al Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient ampliar la Reserva a aigües exteriors, amb 5.031 hectàrees més.
 
El Consell Insular de Menorca ha fet tres propostes per a la Reserva Marina de l’Illa de l’Aire, la reserva integral de la qual ocupa 592,26 ha.
 
En l’ordre del dia del Consell Pesquer també s’ha presentat el Pla de Gestió de la Llampuga, que es concretarà en una nova ordre que actualitzarà la de 2002 per adaptar-se a la normativa europea i autonòmica de pesca i crear una comissió de seguiment del Pla. Respecte de les captures, és important regular la quantitat que arriba al mercat per assegurar uns guanys als pescadors sense incrementar la producció ni malmetre el recurs. Per això, un dels objectius principals del futur pla de gestió és dotar la pesquera d'un òrgan de cogestió que converteixi les decisions de l’organització de productors en norma.
 
L'any 2015, amb unes captures de 120 t, el sector va ingressar 759.000 €, mentre que el 2016, amb unes captures similars (113 t), els ingressos van ser inferiors, 584.500 €. Enguany, a final d'octubre, ja s'han comercialitzat 93 t, amb un ingrés de 553.500 €.
 
Al Consell Pesquer també s’ha presentat el projecte de registre de l’activitat de pesca recreativa i professional d’arts menors, també finançat amb l’impost del turisme sostenible, que consisteix en una aplicació per a mòbils per declarar les captures a la Reserva Marina del Llevant de Mallorca. En el cas de la pesca professional se cerca facilitar la declaració de les captures, millorar la seguretat de la flota i la gestió dels recursos pesquers i recopilar dades ambientals i oceanogràfiques.
 
Finalment, en la sessió s’ha tractat de l’ajuda per a millores ambientals en la pesca d’arrossegament, que consisteix en una subvenció del 50 % els anys 2017 i 2018 per a un nou sistema per a la reducció de l’impacte de la pesca d’arrossegament de fons a les costes espanyoles de la Mediterrània, les portes del qual funcionen sense tocar el fons. Això redueix l’impacte sobre el fons i el consum de combustible un 14 % en la plataforma i un 4 % en el talús. Segons el director general de Pesca i Medi Marí, Joan Mercant, "a principis del 2018 ja es podrà disposar d'aquesta línia d'ajuda per a que les embarcacions que ho vulguin es puguin adaptar al nou sistema i les encoratjam a fer-ho".