LOGO CAIB
Contingut
11 març 2019| <9ªL> Conselleria de Cultura, Participació i Esports

La Unió Europea destina el 2019 mig milió d’euros a Balears per a projectes d’Erasmus+ Joventut i del Cos Europeu de Solidariat NNota Informativa

Foto de noticia

La Unió Europea destina el 2019 mig milió d’euros a Balears per a projectes d’Erasmus+ Joventut i del Cos Europeu de Solidariat

La Conselleria de Cultura, Participació i Esports, a través de la Direcció General d’Esports i Joventut, és l'organisme responsable a les Illes Balears de l'assessorament a joves i entitats que vulguin presentar projectes a les diferents línies d'acció que engloben ambdues iniciatives
La Unió Europea posa a disposició de les Illes Balears  un total de 499.161 euros el 2019 per a projectes de la línia Joventut del Programa Erasmus + i per al Cos Europeu de Solidaritat (CES). 
 
Ambdues iniciatives tenen com a objectiu fomentar entre els joves el sentit de ciutadania europea i implicar-los a l'hora de modelar el futur de la UE, a través d’àmbits d'intervenció molt diversos: voluntariat, cura del medi ambient, atenció social, inclusió dels més desafavorits, desenvolupament personal i socioeducatiu dels joves, alfabetització mediàtica, cultura i creativitat, entre altres temes.
 
La Conselleria de Cultura, Participació i Esports del Govern de les Illes Balears, per mitjà de la Direcció General d’Esports i Joventut, membre de l’Agència Nacional Espanyola, és l'organisme responsable a nivell autonòmic de l'assessorament a joves i entitats que vulguin presentar projectes a les diferents línies d'acció que engloben ambdues iniciatives.
 
En concret, el pressupost reservat a les Illes Balears per a 2019, desglossat per accions, és el següent:
 
Acció Pressupost Illes Balears
Intercanvis juvenils 156.857 €
Mobilitat de treballadors de joventut 67.224 €
Projectes de Voluntariat 234.595 €
Pràctiques i ocupació 21.617 €
Projectes solidaris 18.868 €
Total 499.161 €
 
A més, Erasmus+ Joventut disposa d’un pressupost addicional de 3.287.789 € per finançar projectes de les accions 2 i 3 del programa per al conjunt de l’Estat.
 
La forma d’accedir a aquests recursos és mitjançant la presentació de projectes, per part d’entitats o joves, durant alguna de les tres convocatòries que es realitzen sobre els programes els mesos de febrer, abril i octubre.
 
Programes diferents
 
El Cos Europeu de Solidaritat és una iniciativa de la Unió Europea que té com a objectiu crear oportunitats perquè les persones joves treballin com a voluntaris o col·laborin en projectes que beneficiïn ciutadans i comunitats de tot Europa. Per inscriure's en el CES cal tenir 17 anys, encara que no es pot començar el projecte fins que s'hagi complert els 18. En aquests projectes poden participar persones de fins a 30 anys.
 
De la seva banda, Erasmus + Joventut és el programa europeu que se centra en l'àmbit de l'aprenentatge, no formal i informal, i tracta de proporcionar un ensenyament que doti els joves de les capacitats necessàries per al mercat laboral i la societat actual i futura. S’estructura en tres tipus d’accions: mobilitat de les persones per motius d'aprenentatge, cooperació per a la innovació i l'intercanvi de bones pràctiques i suport a la reforma de les polítiques. Poden participar en aquest programa joves --entre 13 i 30 anys, segons accions--, i treballadors en l'àmbit de l'educació, la formació i la joventut.
 
La Direcció General d’Esports i Joventut facilita assessorament i atén consultes al telèfon 971 17 89 17 i per correu electrònic: europa-jove@dgjovent.caib.es. Més informació a joventut.caib.es, apartat Programes Europeus.