LOGO CAIB
Contingut
4 març 2019| <9ªL> Conselleria de Serveis Socials i Cooperació

La nova xarxa pública d'atenció social en salut mental incorpora 10 noves places a Manacor NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

La nova xarxa pública d'atenció social en salut mental incorpora 10 noves places a Manacor

La consellera de Serveis Socials i Cooperació, Fina Santiago, ha presentat, juntament amb el gerent d'Estel de Llevant, Guillem Febrer, i la batlessa de Manacor, Catalina Riera, les primeres places d'habitatge supervisat per a persones amb diagnòstic de salut mental a la comarca de Llevant. Es tracta d'un habitatge cedit per l'Ajuntament de Manacor a l'entitat Estel de Llevant, que ofereix 10 places concertades per la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació a persones amb trastorn mental. La posada en marxa d'aquest recurs d'accés públic ha fet que per primera vegada moltes d'aquestes persones puguin tenir una seva, amb una supervisió 24 hores i compatible amb altres serveis, com el servei ocupacional, que promocioni l'autonomia i integració social.

Aquestes 10 places d'habitatge supervisat a Manacor s'integren a la primera xarxa pública d'atenció social a les persones amb diagnòstic de salut mental a les Illes Balears, creada aquesta legislatura. "Ens vàrem proposar crear una estructura que fos pública i estable per a persones amb problemes de trastorn mental", ha apuntat la consellera Fina Santiago, i "en menys de quatre anys ja tenim centres ocupacionals, habitatges supervisats, suport a l'habitatge i servei d'acompanyament per aquestes persones. I hem passat de la subvenció a la concertació, fet que aporta estabilitat al servei, a les entitats i als usuaris".

Actualment, la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació ofereix, sigui per gestió directa o concertada amb entitats, 92 places d'habitatge supervisat, 81 places de suport a l'habitatge, 85 places de servei d'acompanyament i 271 places de servei ocupacional a totes les illes. "Ara hem de créixer, i a la pròxima legislatura s'ha de fer un bot ja no tan qualitatiu sinó quantitatiu", ha apuntat la consellera.