LOGO CAIB
Contingut
10 febrer 2021Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors

Reactivació econòmica: La nova línia ISBA 2021 s’obre per a mobilitzar fins a 50 milions en un primer tram després de triplicar els crèdits en 2020 a totes les illes per fer front als efectes de la pandèmia NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat
Les Illes Balears lideren a nivell estatal l’increment del volum de finançament concedit a través de la societat de garantia recíproca durant 2020, el triple que l’any anterior i més del doble que la mitjana autonòmica

Reactivació econòmica: La nova línia ISBA 2021 s’obre per a mobilitzar fins a 50 milions en un primer tram després de triplicar els crèdits en 2020 a totes les illes per fer front als efectes de la pandèmia

Ja es poden sol·licitar els allargaments dels terminis de devolució i l’extensió dels períodes de carència dels crèdits ISBA de 2020

La nova línia d’avals d’ISBA SGR, amb el suport del Govern de les Illes Balears, per a facilitar l’accés al finançament bancari en condicions molt avantatjoses a les petites i mitjanes empreses i treballadors autònoms de les Balears, s’obre formalment a partir d’aquest divendres, una vegada s’hagi publicat la convocatòria demà dijous al BOIB, i mobilitzarà fins a 50 milions d’euros en un primer tram durant el primer semestre de l’any. La previsió inicial del Govern per a tot l’any 2021 és de 100 milions d’euros.

Aquesta injecció de finançament se suma als 180 milions corresponents a les operacions aprovades a més de 2.100 pimes i autònoms durant 2020, dels quals el gruix (164,2 milions) ja es va formalitzar abans d’acabar l’any. El balanç d’ISBA de 2020 reflecteix que, a través de les diverses línies, es va triplicar el volum de finançament respecte de l’any anterior a totes les illes per a fer front als efectes econòmics de la pandèmia de la COVID-19, i aquest increment ha arribat a tots els sectors empresarials.

De fet, les Balears han liderat l’increment a nivell estatal del volum de finançament formalitzat el darrer any a través de la societat de garantia recíproca, un 220% més en el cas d’ISBA, el triple que l’any anterior i més del doble que l’increment mitjà del conjunt de comunitats autònomes. La mitjana autonòmica (+93%) ha gairebé duplicat els imports de 2019. La línia extraordinària COVID impulsada pel Govern i ISBA l’any passat va ser la primera línia autonòmica d’aquest tipus després de l’estat d’alarma.

A més de les novetats de la línia 2021, ja es poden tramitar les sol·licituds a ISBA (a les seves oficines i a través del seu lloc web www.isbasgr.es ) per a allargar els terminis de devolució de préstecs concedits l’any 2020 i per estendre el seu període de carència, una altra mesura de suport al teixit empresarial per tal de contribuir a pal·liar l’impacte de la pandèmia. Durant 2020, ja s’aprovà l’ajornament del pagament de 34,6 milions a 441 pimes i autònoms corresponents a préstecs anteriors a través d’ISBA.

La consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors, Rosario Sánchez, ha presentat aquest dimecres la nova línia ISBA 2021 i les principals dades de balanç d’activitat de 2020 juntament amb el president d’ISBA, Eduardo Soriano, i el director general de la societat de garantia recíproca, Jesús Fernández, a una roda de premsa a la qual també hi ha assistit la directora general del Tresor i Política Financera del Govern, Aina Galmés.

LÍNIA ISBA 2021: PER PRIMERA VEGADA, CRÈDITS DE FINS A 70.000 EUROS SENSE GARANTIES PERSONALS PER A DIVERSOS SECTORS

La nova línia d’ISBA 2021 mobilitzarà en un primer tram fins a 50 milions d’euros per pimes i autònoms durant el primer semestre –el termini per presentar sol·licituds finalitza el proper 30 de juny- i permetrà obtenir finançament tant per a rebre liquiditat (crèdits fins a 300.000 euros) com per a finançar inversions (crèdits de fins a 750.000 euros). Es tracta de préstecs fins a 8 anys (fins a 15 per inversions) i amb carències de fins 24 mesos, marge que permet començar a retornar-los l’any 2023.

Aquest suport facilita a pimes i autònoms l’accés al crèdit bancari en condicions molt avantatjoses degut a l'efecte multiplicador de l’acció de govern, ja que les empreses beneficiàries obtenen crèdits avalats al 100% pel Govern de les Illes Balears i ISBA SGR, fet pel qual ja es beneficien de condicions més favorables, i a més compten amb la bonificació per part del Govern de quasi la totalitat dels interessos i del cost dels avals.

Una de les principals novetats de la línia ISBA 2021, com ha destacat la consellera Sánchez, és que, per primera vegada i per a diversos sectors més afectats per les restriccions derivades de la pandèmia, es podran obtenir crèdits sense aportar garanties personals, una nova mesura de suport al teixit empresarial davant l’impacte de la pandèmia. Així, les pimes hi poden accedir sense aportar garanties personals dels socis, i els autònoms sense comprometre el seu patrimoni personal.

Aquesta línia Especial Covid a través d’ISBA s’aplica per a crèdits de fins a 70.000 euros per a determinats sectors (turisme, hostaleria, petit comerç i altres activitats connexes, entre d'altres), en principi fins a un volum de 25 milions dins el primer tram de la línia 2021. També es tracta de préstecs amb un termini màxim de fins a 8 anys i amb possibilitat de carències de fins a 24 mesos.

BALANÇ 2020: EL TRIPLE DE CRÈDITS A TOTES LES ILLES i SECTORS

El balanç d’activitat d’ISBA de 2020 mostra un increment històric del volum de finançament per a pimes i autònoms a través de les diverses línies, tant en nombre d’operacions com en els imports. El gruix han estat a través de la línia extraordinària COVID-19 creada pel Govern i ISBA, la qual es va reforçar amb la participació dels quatre consells insulars, amb un total de 151,1 milions en més de 1.800 operacions aprovades, dels quals el gruix –fins a 141,1 milions- ja es varen formalitzar abans d’acabar l’any, amb un import mitjà de prop de 82.000 euros de finançament obtingut per empresa.

Els crèdits concedits a través d’ISBA durant 2020 s’han triplicat a totes les illes respecte de l’any anterior i han arribat a tots els sectors empresarials. En total, a través de les diverses línies, s’han aprovat 2.108 operacions per un total de 180,06 milions d’euros, mentre que l’any 2019 havien estat 661 operacions per import de 61,8 milions. L’augment global ha estat del 220,5% al conjunt de les Balears en les operacions formalitzades durant l’any en curs (de 51,2 milions en 2019 a 164,2 milions en 2020).

Per activitat empresarial, els sectors que han accedit a major nombre d’avals d’ISBA en 2020 han estat el sector serveis (441 empreses, 19,5% del total), el comerç minorista (344, un 16,3%), els bars i restaurants (250 locals, un 11,9%), la construcció (248, un 11,8%) o els allotjaments turístics (204, un 9,7%). Per import, els més destacats han estat els allotjaments turístics (31 milions), el sector serveis (25,1), el comerç al detall (22,4) o a l’engròs (21,6 milions) i els bars i restaurants (15,7 milions).

Per àmbit territorial, totes les illes han triplicat el volum de finançament obtingut per pimes i autònoms a través d’ISBA durant 2020. A Mallorca, s’han aprovat operacions per 148,5 milions, de les quals abans d’acabar l’any es varen formalitzar 136,1 milions (+220,4% respecte de l’any anterior) a 1.703 pimes i autònoms. A Menorca, un total de 17,9 milions aprovats, dels quals 15,1 milions (+241%) en 229 operacions formalitzades. I a Eivissa i Formentera, han estat 13,6 milions en operacions aprovades, dels quals s’havien formalitzat gairebé 13 milions (+200,4%) a 167 pimes i autònoms.

MANTENIMENT DE MÉS DE 38.000 LLOCS DE FEINA

L’acció d’ISBA, amb el suport del Govern, contribueix al manteniment de l’ocupació a les Illes Balears. Les operacions actualment en vigor de la societat de garantia recíproca ajuden a mantenir 38.848 llocs de feina a les Balears, prop d’un 42% més que l’any anterior, a un total de 3.636 empreses (un 52% més), i amb un increment del seu risc viu global del 66%, fins els 301,5 milions.

En 2020, també s’han incrementat el nombre d’operacions destinades a l’emprenedoria, a la creació de noves empreses a les Balears, amb un 40% més respecte de l’any anterior: en total 272 avals aprovats per aquest concepte per import de 19 milions, dels quals 248 formalitzats l’any passat per 16,5 milions, principalment al comerç i els serveis.

Les línies ISBA s’adrecen a autònoms i pimes, empreses de fins un màxim de 250 treballadors, d’acord a la definició de pime establerta en el marc normatiu europeu, i amb una xifra de negoci anual no superior a 50 milions d’euros o un balanç anual no superior a 43 milions, que tenen activitat -domicili social o ubicació de centres productius- a les Illes Balears.

ISBA SGR és una societat de garantia recíproca, entitat financera sense ànim de lucre que té per objecte contribuir al desenvolupament de l’economia de les Illes Balears, mitjançant la concessió de garanties que avalin les propostes de pimes i autònoms davant les entitats financeres per facilitar condicions molt favorables en l’accés al seu finançament.