LOGO CAIB
Contingut
25 març 2019| <9ªL> Conselleria d'Educació i Universitat

La Conselleria d’Educació i Universitat convoca ajudes per dinamitzar la vida universitària de les Illes Balears NNota Informativa

Foto de noticia

La Conselleria d’Educació i Universitat convoca ajudes per dinamitzar la vida universitària de les Illes Balears

Un total de 20.000€ per fomentar activitats com congressos, conferències o  activitats formatives, informatives i culturals, entre d’altres 

La Conselleria d’Educació i Universitat ha obert el termini d’inscripcions per a presentar sol·licituds per a la nova convocatòria d’ajudes per dur a terme actuacions de política estratègica universitària que dinamitzin la vida universitària de les Illes Balears. En total es preveu destinar 20.000 euros en ajudes d’un màxim de 1.500 euros per activitat i sempre que no tinguin una finalitat lucrativa.

Aquesta convocatòria s’emmarca dins l’Estratègia Universitat 2015 per a la modernització del sistema universitari espanyol del segle XXI, liderada pel Ministeri d’Educació,Cultura i Esport, que estableix com a tercera missió de la universitat, a més de l’ensenyament i la recerca, la transferència del coneixement, el compromís social, els serveis a la comunitat i la col·laboració amb altres institucions.

Conscient de l’evolució del paper que ha de desenvolupar la universitat i de la necessitat de trobar un equilibri entre les tres missions, la Conselleria d’Educació i Universitat pretén, amb aquesta convocatòria, donar suport a actuacions de política estratègica universitària que dinamitzin la vida universitària de les Illes Balears.

L’objecte de la convocatòria és fomentar activitats com les següents:
 a) Congressos, jornades, trobades, cursos, seminaris o conferències, emmarcats en l’àmbit universitari, que tenguin lloc a les Illes Balears, que no siguin una repetició de continguts acadèmics i que tractin sobre temes d’actualitat, el debat dels quals sigui pertinent dins l’àmbit universitari.
 b) Activitats formatives i informatives sobre temes vinculats a l’accés a la universitat, l’oferta d’estudis, les sortides professionals, la formació permanent o l’actualització professional.
 c) Activitats de tipus cultural que tenguin un caràcter complementari de les activitats acadèmiques universitàries.
 d) Altres iniciatives que complementin els punts anteriors.

No es consideren activitats subvencionables els projectes d’activitats amb finalitat lucrativa, comercial, mercantil o activitats similars.
Resten excloses expressament d’aquesta convocatòria la publicació de llibres d’actes o de comunicacions de congressos o actuacions similars i la reproducció, en qualsevol format o mitjà, de continguts originals generats per entitats diferents de l’entitat sol·licitant.

Les sol·licituds es poden presentar fins al pròxim 23 d’abril al registre de la Conselleria d’Educació i Universitat. Per a més informació es pot consultar a https://goo.gl/VR2Ny5.