LOGO CAIB
Contingut
10 abril 2019| <9ªL> Conselleria de Salut

La Conselleria de Salut felicita el Ministeri de Sanitat per impulsar un nou marc estratègic per potenciar l’atenció primària NNota Informativa

Foto de noticia

La Conselleria de Salut felicita el Ministeri de Sanitat per impulsar un nou marc estratègic per potenciar l’atenció primària

Patricia Gómez destaca que el document s’ha elaborat mitjançant un procediment participatiu que roman obert
La consellera de Salut, Patricia Gómez, felicita el Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social per impulsar l’elaboració d’un nou marc estratègic per a l’atenció primària per tal de donar resposta a les necessitats actuals i als reptes de futur, i per fer-ho mitjançant un procediment participatiu que ha donat veu a les comunitats autònomes, les societats científiques, les associacions de professionals, els sindicats i els ciutadans, amb l’objectiu d’arribar a un consens ampli.
 
La consellera ha recordat que el model d’atenció primària és antic, ja que es va configurar el 1985, i que el nou marc permetrà reorientar-la i avançar per fer-la més forta i amb més capacitat de lideratge. “Necessitam una atenció primària accessible, equitativa, polivalent, eficient, resolutiva, que mantengui nivells de qualitat i seguretat del pacient adequats. Per a això, a les Illes Balears hem invertit en professionals, en infraestructures, en formació, en suport tècnic i tecnològic, sense perdre de vista que l’objectiu és sempre respondre a les necessitats de la població, cada vegada més relacionades amb malalties cròniques”, ha dit. 
 
Gómez -davant la impossibilitat d’assistir avui horabaixa al Ple extraordinari monogràfic del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, durant el qual es debatrà només aquest document i les aportacions que hi hagin fet les comunitats autònomes- ha volgut destacar el paper fonamental que l’atenció primària juga en el desenvolupament del nou model d’atenció a les persones amb malalties cròniques, no només des de la perspectiva assistencial, en la qual cal destacar la importància de l’atenció domiciliària, sinó també, de manera molt especial, en el desenvolupament de projectes dirigits a la prevenció, a l’educació per a la salut i a la participació comunitària, com per exemple, el Programa de Pacient Actiu o el de Rutes Saludables.
 
D’aquí el suport de la Conselleria de Salut al document, en el qual el Ministeri treballa des de 2018. El text, que està obert per incorporar-hi millores, planteja set línies estratègiques amb diversos objectius amb les seves accions corresponents a curt, mitjà i llarg termini, que s’han de desenvolupar entre 2019 i 2021.
 
Concretament, les estratègies fan referència, entre altres qüestions, a la consolidació d’una política pressupostària i de recursos humans que garanteixin l’efectivitat i la qualitat; a la millora de la qualitat de l’atenció i la coordinació amb els altres àmbits assistencials, serveis i institucions; al reforçament de l’orientació comunitària, la promoció de la salut i la prevenció; a la potenciació de l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, i a l’impuls de la formació i la investigació.