LOGO CAIB
27 agost 2018Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca imposa 346.303 euros al 2018 en sancions per mala gestió de residus NNota Informativa

Foto de noticia

La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca imposa 346.303 euros al 2018 en sancions per mala gestió de residus

En dos anys i mig s’han imposat 1.033.821 euros en 239 expedients
La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, a través de la direcció general d’educació ambiental, qualitat ambiental i residus, ha imposat 346.303 euros en sancions al 2018. Aquesta és la suma de les multes de 62 expedients tramitats els primers sis mesos de l’any. El motiu principal d’aquestes sancions són els abocaments de residus, la manca d’autoritzacions de gestió de residus, la gestió incorrecta de gestió de residus i les cremes de residus no autoritzades.
 
Des del 2016 s’ha fet un fort impuls als expedients sancionadors de residus i s’han obert un total de 239 expedients que sumen 1.033.821 euros en sancions. El 2016 es tramitaren 69 expedients amb sancions que sumaven 212.903 euros i l’any 2017 els expedients foren 108 i les seves sancions sumaren 474.615 euros.
 
Pel que fa a les denuncies durant els primers sis mesos de 2018  han entrat en el servei de residus un total de 186 denúncies per part del SEPRONA, Agents del Medi Ambient de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca i altres administracions. En relació al 2017, varen entrat un total de 231 denúncies.
 
D’aquestes 231 denúncies de l’any 2017, un total de 191 denúncies ja estan en curs: 98 estan en tràmit de diligències prèvies; 34 ja es troben en fase d’expedient sancionador, 51 han estat remeses a altres organismes per a la seva tramitació. Per altra banda, 40 resten pendents d’actuació i 8 han estat arxivades.
 
Les sancions imposades, van des de 300 euros per infraccions lleus (com és el cas de cremes de residus), fins a 20.000 € per infraccions greus (com és el cas de no tenir les corresponents autoritzacions de gestor de residus) i 150.000 € per infraccions molts greus.
 
Algunes de les mesures més destacades dels expedients d’aquests darrers dos anys relacionats amb activitats de residus sense autorització o incompliment de condicions de l’autoritat competent són el tancament a dos Centres autoritzats de tractament (CAT) de vehicles fora d’ús per no disposar de les corresponents autoritzacions i un gestor de residus per no disposar d’autorització. Per altra banda, durant el mes de juliol es va fer una suspensió temporal d’una activitat de residus a Manacor, en col·laboració amb l’Ajuntament de Manacor per no complir amb les condicions imposades a l’autorització per part de l’òrgan competent.
 
Quan als expedients relacionats amb sòls contaminats destaca el cas de Majorica. Des del servei de residus s’ha obert un expedient sancionador molt greu a ANIDA per no haver atès els requeriments de l’òrgan competent de retirada de dos dipòsits soterrats a la parcel·la de l‘antiga fàbrica de MAJORICA i retirada de l’amuntegament d’enderrocs procedents de la demolició de l’obra de fàbrica al solar de Majorica. 
 
Per altra banda, durant el 2018 s’ha fet una campanya intensa en relació a obertura d’expedients sancionadors d’abocament de residus. Cal destacar una agrupació de parcel·les del terme municipal d’Inca on s’han obert un total de 4 expedients sancionadors amb un import total de 34.000 euros, amb unes sancions que va des de 6.000 euros fins a 12.000 euros.  Es tracta de solars on s’hi havia abocat tot tipus de residus, molts d’ells procedents de reformes d’hotels, amb restes de residus voluminosos, electrodomèstics, plàstics, ferralla, etc.