LOGO CAIB
5 de juny de 2018Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca destina tres-cents mil euros a ajudes per als escorxadors NNota Informativa

Foto de noticia

La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca destina tres-cents mil euros a ajudes per als escorxadors

L’objectiu és garantir aquest servei essencial per a les explotacions ramaderes
La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, per mitjà del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), destinarà 300.000 euros a ajudes per a inversions que ajudin al manteniment dels escorxadors com a servei essencial per a les explotacions ramaderes i en benefici del producte local de qualitat i la sobirania alimentària. El concepte s’amplia enguany a subvencionar també les inversions per esmenar deficiències detectades per Sanitat i els seus manescals. 
 
Les polítiques de conservació de la ramaderia, de les explotacions ramaderes i de tipus paisatgístic és necessari que es complementin amb una sortida real al mercat de la producció. Els escorxadors de les Illes Balears han hagut de fer front a unes inversions molt elevades per poder adaptar-se a una normativa cada vegada més exigent. En aquests moments, però, la rendibilitat d'aquestes instal·lacions no permet fer noves inversions i és necessari l'establiment d'ajudes per tal que es duguin a terme i no quedin desfasades.
 
Els beneficiaris són tots els escorxadors de les Illes Balears i els imports es reparteixen en funció dels caps sacrificats a cadascun d’aquests. Aquestes ajudes es poden sol·licitar fins al dia 31 de juliol de 2018 i poden rebre subvencions aquelles inversions relacionades amb el benestar animal, gestió i/o disminució dels subproductes d’origen animal no destinats a consum humà i residus, estalvi energètic, millora dels processos productius i augment de l'eficiència, i la millora sanitària del procés productiu. També es poden atorgar aquests ajuts per a inversions per tal d’esmenar deficiències detectades als controls sanitaris i inversions als escorxadors de Mallorca, corresponents a la línia per a sacrificar aviram.
 

Documents adjunts: