LOGO CAIB
5 de abril de 2018Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca aprova 12.000 euros en ajudes al foment de la raça frisona NNota Informativa

Foto de noticia

La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca aprova 12.000 euros en ajudes al foment de la raça frisona

El termini per a justificar l'execució de l'actuació i les despeses objecte de subvenció acaba el 31 de març del 2019
El Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca destinarà 12.000 euros al foment de la raça frisona, la raça de vaca principal en producció mundial de llet i que està molt estesa per tot el territori balear.
 
La ramaderia de vacum de llet a les Illes Balears es basa fonamentalment en vaques de la raça frisona, la qualitat del producte, la rendibilitat de les explotacions, el manteniment en si d'aquestes explotacions i el convenciment que la presència d’aquesta és necessària en determinades àrees com a element vertebrador de l’economia i com a explotació considerada clau en la fixació de població.
 
La producció de llet de vaca està en un moment difícil, sotmesa a preus baixos, amb menys demanda i sobreoferta en els mercats, cosa que fa perillar la supervivència dels nostres ramaders; de manera que la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca considera necessària la col·laboració amb les associacions en què s'agrupen aquests ramaders.
 
En aquest sentit, des de la Conselleria es vol donar suport al sector ramader des de les associacions de ramaders que treballen per a la millora de les produccions de llet i de la qualitat d’aquesta. Així, el manteniment dels llibres genealògics i la millora genètica són una part important de les tasques del sector boví de llet que es podran finançar amb aquesta ajuda.
 
El termini per a justificar l'execució de l'actuació i les despeses objecte de subvenció acaba el 31 de març del 2019 i en són elegibles aquelles activitats o inversions realitzades i pagades des de la data de presentació de la sol·licitud fins al 31 de desembre del 2018, amb l'excepció de les nòmines del desembre, la Seguretat Social corresponent i les retencions de l'IRPF del darrer trimestre de l'any, que podran pagar-se fins al dia 31 de gener del 2019.