LOGO CAIB
25 juliol 2018 | <9ªL> Conselleria de Treball, Comerç i Indústria

La Conferència Sectorial de Treball incrementa en 6 milions (14,4%) els fons per a les Illes Balears adreçats a polítiques actives d’ocupació per al conjunt de 2018 NNota Informativa

Foto de noticia

La Conferència Sectorial de Treball incrementa en 6 milions (14,4%) els fons per a les Illes Balears adreçats a polítiques actives d’ocupació per al conjunt de 2018

El SOIB gestionarà més de 47,6 milions durant 2018, gràcies als bons resultats d’execució registrats en exercicis anteriors
La Conferència Sectorial d’Ocupació que s’ha celebrat avui a Madrid, i que ha presidit la ministra Magdalena Valerio, ha servit per fer repartiment dels remanents de què disposava el ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social, i que ha permès que les Illes Balears comptin amb 1,5 milions més en el pressupost d’enguany.

D’aquesta manera, i sumant els increments ja aprovats en anteriors conferències sectorials, el Servei d’Ocupació de les Illes Balears presenta aquest 2018 un augment de 6 milions més, el que suposa un increment 14,6% del seu pressupost, passant a gestionar 47,6 milions d’euros en polítiques d’ocupació amb fons provinents de l’Estat. Aquest és un dels principals compromisos que s’han adquirit en el marc de la Conferència Sectorial, a la qual han assistit el conseller de Treball, Comerç i Indústria, Iago Negueruela, i el director general d’Ocupació i Economia, Llorenç Pou.

L’increment del pressupost del SOIB es deu a que el sistema de repartiment de fons bonifica aquelles comunitats autònomes que millor s’han ajustat en l’execució dels seus pressuposts. Així, el SOIB, que en el darrer any ha atès a més de 67.000 persones en les diferents polítiques d’ocupació, podrà incrementar els seus serveis, en el marc del Pla d’Ocupació de Qualitat 2017-2020.

Així mateix, l’increment dels fons de Conferència Sectorial hauran de permetre mantenir els nivells d’inversió per persona aturada, i que enguany ha estat de 2.081 euros per persona; cal tenir en compte que al llarg d’aquesta legislatura el SOIB ha fet un important esforç inversor en l’apartat de polítiques d’ocupació, passant de 720 euros en el 2015 als gairebé 2.100 actuals.
D’altra banda, el conseller Negueruela ha posat de relleu el “canvi de talant i de negociació oberta” del nou equip ministerial encapçalat per Valerio, per a millorar el sistema de prestacions i protección per a desocupats. Malgrat que a les Illes Balears les xifres d’atur es vagin reduint, Negueruela ha recordat que “encara existeix un nombre molt important de persones que no reben cap tipus de prestació”, per la qual cosa aquest és un dels temes clau en el que s’ha de seguir treballant.

Esperit de col·laboració i noves línies estratègiques del Ministeri

Per la seva banda, la ministra ha valorat molt positivament i amb satisfacció tant pel fons dels temes que aborden com per l’esperit de col·laboració de totes les comunitats autònomes, independentment del partit polític que governi a cada territori.

Així mateix, la ministra Valerio ha donat compte a totes les Comunitats de les principals línies que promourà el Ministeri perquè totes les persones que busquen treball en aquest país “puguin trobar una ocupació de qualitat”.

Una de les prioritats que la ministra ha posat sobre la taula és la necessitat de replantejar la formació tant de les persones desocupades com per a les persones ocupades, que plantegin necessitats de reorientació professional i requalificació. Aquest replantejament ha d’anar orientat tant a la formació reglada com per a la formació professional per a l’ocupació i la formació dual.

Un altre punt important que s’ha plantejat i que seguiran treballant les comunitats autònomes amb el Ministeri és el sistema de polítiques de prestació assistencial, en especial per a aquelles persones aturades de llarga durada. En aquest sentit, la ministra Valerio ha anunciat que el proper dia 1 d’agost se celebrarà una nova conferència sectorial, per videoconferència, per tractar un document que solucioni la situació de determinats aturats de llarga durada (uns 41.000 a tot l’Estat) que, per haver trobat una feina en els darrers mesos, no van poder acabar d’esgotar unes determinades prestacions provinents de les ajudes del programa PAE, i que  amb l’actual normativa era impossible la seva reincorporació al programa. La intenció de la ministra és poder dur un document al Consell de Ministres de dia 3 d’agost per solucionar aquesta situació.

La ministra Valerio també va apuntar que s´ha de replantejar el sistema de subsidis, i en especial dels subsidis que afecten els aturats de llarga durada majors de 52 anys, per retornar a la situació vigent a l’any 2011, on prevalien les rendes personals a l’hora de valorar la percepció d’aquest subsidi i que donava cobertura als majors de 52 anys, i no de 55 com va aplicar l’anterior govern del PP.

Finalment, la titular de Treball ha anunciat un futur Pla Estratègic d’ocupació juvenil, un Pla Especial d’Ocupació per a persones aturades de llarga durada i la necessitat d’aplicar una transversalitat de polítiques de gènere a totes les iniciatives que s’impulsin des de la Conferència Sectorial.