LOGO CAIB
4 de octubre de 2017Conselleria de Treball, Comerç i Indústria

La Comissió Interinsular Assessora de Comerç acorda els 10 diumenges i festius d'obertura comercial per al 2018 NNota Informativa

La Comissió Interinsular Assessora de Comerç acorda els 10 diumenges i festius d'obertura comercial per al 2018

La Comissió Interinsular Assessora de Comerç, integrada per administracions públiques de les Illes Balears i agents econòmics i socials, ha aprovat aquest dimecres, amb el màxim consens, la seva proposta de calendari d'obertura comercial en diumenges i festius per a l'any que ve. D'acord amb l'aprovació de la Comissió, els dies festius d'obertura en 2018 són els següents:

7 de gener, diumenge
29 de març, Dijous Sant
8 de juliol, diumenge
15 d’agost, Assumpció de Maria
2 de setembre, diumenge
12 d’octubre, Festa Nacional
25 de novembre, diumenge
8 de desembre, Immaculada Concepció
23 de desembre, diumenge
30 de desembre, diumenge

La Comissió ha acordat, a més, que els dies 8 de juliol i 15 d'agost podran ser substituïts per altres dates a proposta dels ajuntaments, d'acord amb les necessitats dels seus termes municipals. Els consistoris tenen fins al 15 de novembre per comunicar a la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria els canvis que han decidit realitzar.
Per segon any consecutiu, i arran de la modificació de la Llei de Comerç de les Illes Balears, els diumenges i festius que els comerços poden romandre oberts són 10 en lloc de 16, un canvi que aporta equilibri a l'acompliment dels agents econòmics i socials intervinents.

Per determinar els dies elegits la Comissió Interinsular de Comerç ha atès prioritàriament, com assenyala el marc legal, l'atractiu comercial d'aquestes dates per als consumidors, d'acord amb criteris com: obertura almenys en un dia festiu quan hi hagi coincidència de dos o més dies festius continuats, l'obertura de diumenges i altres festius dins el període de més concentració de rebaixes així com en períodes de més afluència turística i en la campanya de Nadal.

Integren la Comissió Interinsular de Comerç el Govern de les Illes Balears, els consells insulars, la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB), les patronals del petit comerç de les Illes (AFEDECO, PIMECO, PIMEEF i ASCOME) i de les grans superfícies (ANGED), sindicats (CCOO i UGT), així como l'associació de consumidors i usuaris La Defensa.

L'acord d'avui serà presentat al conseller de Treball, Comerç i Indústria per a la seva aprovació definitiva.