LOGO CAIB
28 de novembre de 2017Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Iniciada la segona campanya de seguiment de la qualitat de les aigües subterrànies a l’entorn del torrent Solleric NNota Informativa

Foto de noticia

Iniciada la segona campanya de seguiment de la qualitat de les aigües subterrànies a l’entorn del torrent Solleric

Continua la revisió d’ofici de l’autorització d’abocament de Lavanderías Diana
Els tècnics de la direcció general de Recursos Hídrics han iniciat avui la segona campanya de seguiment de la qualitat de les aigües subterrànies a l’entorn del torrent Solleric que consisteix en la presa de mostres d’una vintena de pous incloent-hi els de proveïment de Biniali i Sencelles. S’amplia, així, el radi de prospecció respecte de l’última campanya emmarcada en la investigació que la  Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca va iniciar al 2015 arran de les reiterades queixes i denúncies sobre els possibles efectes dels abocaments de Lavanderías Diana en la qualitat de l’aigua de la zona.
 
A més a més, des de finals de 2015 es du a terme un control específic de l’abocament de la bugaderia i de la depuradora municipal de Consell. Durant la primera campanya de seguiment, feta al maig de 2016 es va detectar la presència  de clor o brom,  a algunes mostres, en baixes concentracions, però els resultats no foren concloents en quant a l’afecció de les aigües i el seu origen. Per aquest motiu també es varen avaluar altres fonts d’origen de les substàncies.
 
Fins ara els resultats del seguiment dels abocaments al torrent indiquen un correcte funcionament de la depuradora de la bugaderia en referència a la autorització d’abocament vigent que data de l’any 1993. Només una de les mostres no complia amb un dels paràmetres de l’autorització en contenir uns nivells de salinitat per sobre dels permesos i per aquest incompliment a finals de l’any 2016 es va sancionar l’empresa amb 3000€.
 
Mentrestant, la direcció general de Recursos Hídrics continua revisant, d’ofici, l’autorització d’abocament de la depuradora de la bugaderia,  ja que només contempla paràmetres aplicables a la depuració d’aigües residuals urbanes i no industrials, com és el cas. Aquesta revisió permetrà millorar la qualitat de l’abocament, ja que s’adaptarà el contingut de l’autorització tenint en compte les noves tecnologies de tractament i la normativa aplicables.