LOGO CAIB
Contingut
15 novembre 2017| <9ªL> Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques

El Govern avança en la negociació dels aspectes fiscals de la nova llei de Règim Especial de les Illes Balears NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

El Govern avança en la negociació dels aspectes fiscals de la nova llei de Règim Especial de les Illes Balears

Catalina Cladera i José E. Fernández de Moya han tractat temes de fiscalitat inclosos en el document de consens “Cap a un nou REIB”, com a part del paquet de mesures compensadores de la insularitat per a particulars, empreses i administracions de Balears
Segona reunió de la ronda negociadora iniciada entre el Govern de les Illes Balears i el Govern central per a tractar els àmbit de millora de la Llei de Règim Especial de les Illes Balears. Una delegació del Govern encapçalada per la consellera Catalina Cladera, amb el director general de Pressuposts i Finançament, Joan Carrió, i per la directora de l’Agència Tributària de les Illes Balears, Maria Antònia Truyols, s’han reunit avui a Madrid amb el secretari d’Estat d’Hisenda, José Enrique Fernández de Moya.

En el rerefons de la reunió hi ha hagut temes d’abast fiscal inclosos en el paquet de mesures plantejades en el document de consens “Cap a un nou REIB” elaborat pel Govern i que inclou les propostes de compensació de la insularitat des de quatre eixos diferents. Compensació en el preu del transport de persones i mercaderies entre les illes i amb la península; millores fiscals per empreses i particulars; mesures d’ajuda a sectors productius; i Fons d’Insularitat per a les administracions.

En concret Catalina Cladera ha declarat la voluntat del Govern “d’arribar a un règim fiscal diferenciat el més semblant al que té Canàries”, fet pel qual “hem plantejat anar més enfora que la proposta que va plantejar el Govern en 2015”. Així, a banda de la proposta de reserva d’inversions per a empreses, “per promocionar la reinversió de les deduccions sobre beneficis a l’impost de societats, o a l’IRPF en el cas dels autònoms”, la delegació del Govern també ha defensat noves mesures fiscals per a beneficiar sectors productius, com “el sector primer, agrari, ramader i pesquer dins de l’àmbit europeu”. El sector de la producció cinematogràfica i audiovisual també ha de ser objecte d’especial atenció amb una proposta fiscal diferenciada per les produccions i empreses d’aquest ram a Balears, d’igual manera que les exempcions i deduccions fiscals per a empreses que inverteixin en innovació i recerca.

Cladera ha destacat la feina del Govern “per mantenir l’àmbit de negociació amb l’Estat”. En aquesta trobada de feina amb el secretari d’Estat d’Hisenda, “és molt important mantenir totes les vies de negociació i de feina obertes” i per aquest fet “seguim lluitant per aconseguir aquest fet just de la compensació del fet insular i valoram positivament la voluntat política del Govern de l’Estat de poder arribar a un acord en aquest sentit”.

El paquet de mesures incloses en el document “Cap a un nou REIB” ha rebut el consens unànime de la societat de les Illes Balears, tant des de les diferents forces polítiques, com de les organitzacions socials i empresarials, que de fet, també han tingut veu en el procés de confecció de tot el tramat legislatiu de la nova Llei de Règim Especial de les Illes Balears. “Aquest consens és el que ens dona força en aquest procés negociador”, ha precisat Cladera.

La trobada de Cladera i Fernández de Moya d’aquest horabaixa és la segona reunió de la ronda de negociacions bilaterals entre els governs de Palma i de Madrid. El passat 24 d’octubre, Cladera, Carrió i Truyols es varen entrevistar amb el titular de la secretaria d’Estat de Pressuposts i Despesa, Alberto Nadal, i amb Elena Collado, responsable de Funció Pública, tots dos  també dependents del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, com Fernández de Moya.

Tots els encontres parteixen de l’avaluació inicial del contingut del document de proposta de mesures del nou REIB que Cladera va lliurar a Montoro en la reunió precedent del 13 de setembre passat. En aquest document es fonamenta la redacció d’una nova Llei de règim especial, a causa de la poca operativitat que ha tingut l’actual norma, en vigor des de 1998.

Les dues delegacions mantenen un calendari de feina obert que inclourà noves reunions des d’ara i fins a final d’any.