LOGO CAIB
Contingut
23 agost 2019Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball

Gairebé 2.000 persones ja han accedit a la formació dual que ofereix el SOIB NNota Informativa

Foto de noticia

Gairebé 2.000 persones ja han accedit a la formació dual que ofereix el SOIB

El 70% dels alumnes-treballadors aconsegueixen un contracte en el sis mesos posteriors a la finalització del programa

1.968 persones han participat en els programes de Formació Dual del SOIB entre el 2015 i el 2018, una quantitat que ha augmentat especialment en el darrer any (durant el 2019 se n'hauran beneficiat 847 persones) i a la qual se han participat unes 500 empreses.

La formació dual del SOIB s’executa en règim d’alternança entre el centre educatiu/formatiu i l’empresa, amb un nombre d’hores o dies d’estada distribuït de manera variable. D’aquesta manera, des del primer moment, l’alumne passa a ser un treballador de l’empresa, on disposa d’un contracte de formació i aprenentatge, i pot anar practicant l’aprés en la formació a la vegada que va acumulant experiència laboral en allò que s’ha format. Quant a la formació, aquesta es fonamenta en els títols oficials dels certificats de professionalitat.

Aquest programa és un dels pilars fonamentals del Pla d'Ocupació de Qualitat de les Illes Balears 2017-2020 i té, a més, una elevada taxa d'inserció: el 70 % d'alumnes-treballadors aconsegueixen un contracte laboral en els sis mesos posteriors a l'acabament del programa, ja sigui en l’empresa on s’han format o en una altra que necessita aquest mateix perfil de treballador. Aquest impacte en l’ocupabilitat dels participants és una mostra de l’efectivitat d’aquest programa i és un dels puntals del SOIB en la lluita contra l’atur juvenil a les Balears. De fet, durant el 2019, 847 persones més accediran a algun dels programes de formació dual.

La formació dual del SOIB està dirigida principalment a joves desocupats i s’estructura en tres vessants, en funció de les tipologies dels seus beneficiaris: SOIB Dual Sectors Estratègics, SOIB Formació i Ocupació i SOIB Dual Vulnerables.

SOIB DUAL ESTRATÈGICS

Es dirigeix a joves d’entre 16 i 29 anys que es volen formar en una nova professió. És un programa pioner arreu de l’Estat que té presència ja a totes les Illes i ofereix formació i ocupació durant un any, centrades en sectors estratègics i emergents de l’economia balear, com ara la indústria en general, la nàutica, el calçat, química, l’ eficiència energètica, a més de les TIC, entre d’altres. El SOIB subvenciona tots els costos de formació i, en la gran majoria de projectes, tots els de contractació de les empreses.

Des de l’inici del programa el 2016 s’hi han destinat més de 10,5 milions d’euros. Entre 2016 i 2018 396 joves han aconseguit formar-se en aquesta modalitat. A més, les dades de la darrera convocatòria, actualment en execució, mostren un creixement del número d’alumnes de més de 90 persones respecte de l’any anterior: durant el 2019 s’arribarà a les 259 persones beneficiàries.

SOIB FORMACIÓ I OCUPACIÓ

Aquest programa, en la seva concepció, és similar al de sectors estratègics, en el sentit que també té una durada d’un any i es combina formació i experiència laboral. L’element distint és que són programes desenvolupats per ajuntaments i Consells Insulars i, per tant, la part ocupacional es desenvolupa en aquestes entitats. També disposa de projectes a totes les illes.

En aquest cas, va adreçat a dos col·lectius: joves menors de 30 anys, en molts de casos sense estudis bàsics i persones majors de 30 anys preferentment desocupades de llarga durada. El número de persones beneficiàries entre el 2015 i el 2018 ha estat de 1.100 i, per al 2019, estan previstes 420 més.

SOIB DUAL VULNERABLES

El tercer programa, SOIB Dual Vulnerables, es posà en marxa el 2015, és un altre programa pioner arreu de l’Estat i està dedicat a persones amb capacitats diferents i a  col·lectius en risc d’exclusió social. Es tracta d’un projecte innovador de formació basada en certificats de professionalitat amb contracte laboral.

En el cas d’aquest col·lectiu no hi ha un límit d’edat i el període màxim d’execució del projecte és de fins a tres anys, ja que requereix d’una planificació molt específica. Entre el 2015 i el 2018 s’han beneficiat 494 persones i, durant el 2019, ho estan fent 168 més, fins arribar als 662 beneficiaris des de l’inici del programa.

Properes convocatòries

Atès l’èxit d’aquests diferents programes el SOIB publicarà en aquests propers mesos les pròximes convocatòries. Així, el  passat mes de maig el Consell de Govern va autoritzar una inversió de 7.000.000 € per finançar la convocatòria de subvencions del programa SOIB Dual Sectors Estratègics, per al període 2020-2021.

Igualment, el Consell de Govern ja va autoritzar la publicació de la convocatòria de SOIB DUAL Vulnerables, que ha incrementat el seu pressupost fins als 2.121.000€, així com la de SOIB FORMACIÓ I OCUPACIÓ per un import de 9.500.000€.

Amb aquests increments pressupostaris es garanteix la continuïtat d’aquests tres programes i es possibilita que augmenti el número de beneficiaris i, amb ells, el desplegament de la Formació Dual del SOIB.