LOGO CAIB
19 juny 2018Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Es recullen més de 10.000 quilos de residus de diferents espais de rellevància ambiental a les Pitiüses NNota Informativa

Foto de noticia

Es recullen més de 10.000 quilos de residus de diferents espais de rellevància ambiental a les Pitiüses

L’impacte positiu previst per a aquest projecte d’inversió té dues vessants: social i ambiental.
El 25 de gener de 2017, la Comissió d'Impuls del Turisme Sostenible de les Illes Balears va escollir els projectes per ser finançats amb la recaptació de l'impost del turisme sostenible durant l'any 2016.
 
Un dels projectes seleccionats va ser el Pla Anual de neteja per terra de platges, cales i espais públics amb persones amb risc d'exclusió social. Aquest projecte té com a objectius específics la protecció, la preservació i la recuperació del medi natural, rural, agrari i marí, així com el foment de la desestacionalització, és a dir, la neteja de les platges en temporada baixa. El projecte ha comptat amb un pressupost de 450.000 € per a tot l’arxipèlag i es va iniciar al mes d’abril per finalitzar el pròxim mes de juliol. L’ha dirigit el Servei de Qualitat Ambiental de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca i l’ha executat a més de 75 punts litorals de rellevància ambiental de les Pitiüses. En concret, d’aquest pressupost s’han destinat 44.823,43 euros a Formentera i 134.470,27 euros a Eivissa.
 
Avui dematí, el director general d’Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus, Sebastià Sansó; Daisee Aguilera, consellera insular de Medi Ambient de Formentera; Antonella Greco i Victor Navarro, d’Apfem-Aktua; Juan Antonio Torres i Maria Castaño, de Creu Roja Eivissa Formentera; Azucena Carrasco, tècnica de Serveis Socials Formentera, i Gabriel Bardi, del Servei de Qualitat Ambiental han pogut veure in situ les tasques de neteja que han dut a terme els treballadors de l’empresa Apfem-Aktua a l’Estanyet de can Marroig de Formentera. Fins ara ja s’han recollit 2.815 quilos de residus a Formentera i 7.237 a Eivissa.
 
Els contractes han estat adjudicats a cinc empreses de les Illes: Apfem-Aktua (Eivissa i Formentera), Estel de Llevant (zona est de Mallorca), Amadip-Esment (zona oest de Mallorca), Fundació per a Discapacitats Illa de Menorca (Menorca) i Creu Roja Illes Balears (en suport a la coordinació). Les persones que siguin incorporades a l’activitat com a conseqüència de l’execució d’aquest projecte d’inversió reforçaran el seu currículum de cara a propers contractes, ja sigui en l’àmbit públic com privat, la qual cosa representa un element de projecció amb vista al futur d’aquests treballadors, que justifica el requisit de permanència dels efectes del projecte d’inversió.
 
A banda de l’efecte immediat que representen el manteniment i la neteja d’espais públics, cales, i platges, i la retirada dels residus que es recullin del medi natural, el projecte presenta un element de conscienciació ambiental a tenir en compte amb referència al requisit de permanència dels efectes; cal recordar que les platges i cales que s’han inclòs al projecte són espais litorals de rellevància ambiental, és a dir, o bé espais naturals protegits (ENP) o bé que estiguin inclosos en la xarxa europea Natura 2000 (XN 2000).
 
Segons el director general d’Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus, Sebastià Sansó, “el projecte que engloba tres aspectes fonamentals: serveis socials, turisme i medi ambient. Entre d’altres, les feines que s’han executat són el transport i reciclatge de residus marins, recollida selectiva, informació ambiental als usuaris, vigilància ambiental i notificació d’incidències a la central de coordinació, estudis de caracterització dels residus, extracció i retirada d’espècies invasores, cens de fonoll marí, i recollida de material gràfic per a campanyes de sensibilització”. El director general també ha explicat que es mostren molt satisfets dels resultats del projecte i que tenen intenció de tornar a presentar la pròxima convocatòria de projectes a subvencionar amb diners provinents de l’impost de turisme sostenible.
 
Per la seva banda, Daisee Aguilera, la consellera insular de Medi Ambient de Formentera, ha volgut agrair el projecte, ja que segons ella “té molta importància per al nostre litoral de Formentera, perquè sabem que els plàstics al món són un problema molt important i és una realitat. Aquesta feina, que es fa a través de l’impost de turisme sostenible, es compenetra amb les tasques rutinàries que es fan des del Consell de Formentera, com pot ser la neteja de platges on no arriben els serveis municipals”.
 
En aquest sentit, des del Servei de Qualitat Ambiental i des de la Direcció General d’Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus, s’ha comprovat en diverses ocasions que les feines de recollida de residus en platges, per exemple, tenen un efecte multiplicador i amplificador de conscienciació i sensibilització, atès que moltes persones de la zona i els visitants ocasionals que s’aproximen als treballadors consulten i s’interessen per l’activitat amb una actitud positiva i de col·laboració. Sens dubte, els ciutadans que tinguin l’ocasió de coincidir amb alguna de les brigades de neteja i manteniment de persones en risc d’exclusió social milloraran la seva percepció incorporant possiblement aquestes bones pràctiques als seus hàbits.