LOGO CAIB
Contingut
8 juny 2021Conselleria de Salut i Consum

Es constitueix formalment la Comissió de Garantia i Avaluació del dret a la prestació de l’eutanàsia NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

Es constitueix formalment la Comissió de Garantia i Avaluació del dret a la prestació de l’eutanàsia

Els membres, que varen ser nomenats per Acord del Consell de Govern, han elegit presidenta la infermera Yolanda Muñoz

Avui horabaixa ha quedat constituïda formalment la Comissió de Garantia i Avaluació del Dret a la Prestació d’Ajuda per Morir de les Illes Balears, amb la qual cosa es continua avançant en el camí per oferir aquesta prestació a partir del 25 de juny, tal com estableix la Llei orgànica 3/2021, de 24 de març. Abans de la reunió, la consellera de Salut i Consum, Patricia Gómez, ha saludat els participants, als quals ha agraït la seva col·laboració.

En el transcurs de la sessió constitutiva, els membres de la Comissió, nomenats per Acord del Consell de Govern, han elegit presidenta d’aquest òrgan la infermera Yolanda Muñoz Alonso.

A més de la presidenta, els membres titulars de la Comissió són Joan Santamaría Semis, Ana María Espino Ibáñez, Joan Pou Bordoy, Oriol Lafau Marchena, Laura Monserrat Calbó, Juan Marqués Pascual, Josep Aguiló Regla i María del Carmen Tomás-Valiente Lanuza. Els membres suplents són Onofre Sans Tous, José Manuel García Mena i María Antonia Mas Cantallops.

Cal recordar que el 3 de maig es va aprovar el Decret de creació de la Comissió, la qual ha quedat adscrita a la Conselleria de Salut i Consum, i té entre les seves funcions principals les següents:

  • Resoldre totes les sol·licituds
  • Verificar en el termini màxim de dos mesos si la prestació d’ajuda per morir s’ha duit a terme d’acord amb els procediments que preveu la Llei.
  • Resoldre les reclamacions que formulin les persones a les quals el metge responsable hagi denegat la sol·licitud de prestació, així com dirimir els conflictes que puguin sorgir.
  • Detectar possibles problemes en el compliment de les obligacions que preveu aquesta Llei, i proposar, si escau, millores concretes per incorporar-les en els manuals de bones pràctiques i protocols.
  • Resoldre dubtes o qüestions que puguin sorgir durant l’aplicació de la Llei, i servir d’òrgan consultiu en el seu àmbit territorial concret.

Com a passa administrativa següent, la Comissió haurà d’elaborar i aprovar el reglament de funcionament intern.

Actuacions que s’han duit a terme fins ara

A fi de garantir la prestació de l'eutanàsia a partir del 25 de juny, la Conselleria de Salut i Consum ha duit a terme diverses actuacions. D’una banda, s’ha constituït la Comissió de Garantia i Avaluació del Dret a la Prestació d’Ajuda per Morir de les Illes Balears i s’ha reunit el grup d’experts per aportar punts de vista diversos i contribuir a resoldre els possibles dubtes que es presentin en l’aplicació de la Llei.

D’altra banda, s’han fet trobades de feina entre diversos departaments del Govern per tal de tancar el contingut dels formularis oficials, definir els circuits que ha de seguir tota la documentació oficial, dissenyar els sistemes informàtics que donaran suport a la prestació -tot garantint la confidencialitat dels usuaris-, programar les jornades de formació i sensibilització per als professionals del Servei de Salut de les Illes Balears en cada una de les illes, elaborar la informació que es posarà a l’abast de la ciutadania a través de la web i compartir els continguts de les trobades amb el Ministeri de Sanitat per elaborar diversos protocols d’actuació (sobre valoració de la incapacitat, la medicació, la formació i l’objecció de consciència).