LOGO CAIB
2 de abril de 2018Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Els vins de qualitat de les Illes Balears aconsegueixen rècord de vendes NNota Informativa

Foto de noticia

Els vins de qualitat de les Illes Balears aconsegueixen rècord de vendes

Alemanya és el segon mercat i Suïssa, el tercer, amb un increment del 18,5 %
El vi amb denominació de qualitat (vi denominació d’origen i vi de la terra) ha comercialitzat 50.136 hl l’any 2017, fet que comporta el seu màxim històric i un increment del 3,3 % en relació amb l’any anterior. El consumidor principal d’aquest vi és local, i és que a les Illes Balears s’han produït el 79 % de les vendes. El segon mercat és Alemanya, amb 5543 hl, la qual cosa implica un increment de vendes del 5 % i representa un 11 % del total de la comercialització. El tercer mercat és Suïssa, amb 2074 hl, que suposa un 18’5 % més que l’any anterior i un 4,1 % del total de les vendes. La resta d’Espanya queda en quart lloc pel que fa a les vendes fora de la nostra comunitat autònoma, amb 1599 hl venuts. No obstant això, se n’ha incrementat un 140 % la comercialització, que comprèn un 3% de les vendes.
 
El conjunt de les exportacions ha crescut un 5,2 % als països de la Unió Europea i un 8,7 % a la resta del món. Aquest increment és molt superior al del conjunt de vins espanyols, que s’han exportat un 2,5 % més que l’any anterior. Les vendes a Alemanya comporten el 61 % de les exportacions. Pel que fa a les exportacions fora de la Unió Europea, Suïssa representa el 23 % de les exportacions, seguit dels Estats Units, que representa un 2,8 %, i la Xina, amb un 1,2 % de les exportacions.
 
L’increment de comercialització s’ha produït en totes les denominacions d’origen i vins de la terra. Pel que fa al tipus de vi, cal destacar l’increment de venda del tipus rosat en un 23,2 %; el vi blanc també n’ha augmentat la comercialització un 8 %, però el vi negre ha davallat les vendes un 4,5 %.
 
També s’ha aconseguit un rècord en la facturació, que ha estat de 34,4 milions d’euros. A més, aquest increment es produeix en un any en què, d’acord amb les dades del Ministeri d’Agricultura, el consum domèstic de vi es va reduir un 2,1 %  (-0,6 % del vi amb denominació d’origen i -5,9 % del vi de la terra).