LOGO CAIB
Contingut
27 març 2019| <9ªL> Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques

Els policies tutor d’Eivissa feren el curs passat més de 1.900 actuacions NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

Els policies tutor d’Eivissa feren el curs passat més de 1.900 actuacions

Els 10 policies tutors d’Eivissa realitzaren el passat curs escolar un total de 1.954 actuacions de les quals 723 foren dins l’àmbit escolar (27%), 1.223 tingueren lloc fora de l’àmbit escolar (el 62,59%) i 8 (el 0,41%) tingueren relació amb les noves tecnologies.

Segons les dades generals de la memòria del curs 2017-2018, els 5 municipis d’Eivissa comptaren amb aquest servei i s’actuà a 50 centres educatius d’infantil, primària, secundària, batxillerat i centres concertats i atengueren 16.640 estudiants (10.771 d’infantil i primària i a 5.869 de secundària, batxillerat i Formació Professional).
 
La Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques ha donat a conèixer avui a l’IES Marc Ferrer de Formentera la memòria d’actuacions dels policies tutor d’Eivissa i del servei d’Educació Viària d’Eivissa i Formentera, del curs escolar 2017-2018. A l’acte han estat presents el director general d’Emergències i Interior, Pere Perelló i el director insular d’Eivissa i Formentera, Ramón Roca, entre d’altres.

Segons l’informe presentat avui, dins l’àmbit escolar les intervencions per absentisme escolar van representar el 16,63% (325). Respecte el curs 2016/2017, s’observa una disminució de les actuacions relacionades amb aquest punt (-4%), tot i que el curs passat van ser localitzats fora dels centres en horari lectiu un total de 223 alumnes. Les actuacions en matèria de seguretat en l’àmbit escolar van representar el 14,69% (287) del total d’accions. Destaquen les 140 actuacions amb alumnes expulsats dels centres i les 60 identificacions de persones sospitoses als voltants dels centres. En quant a les actuacions en matèria de substàncies tòxiques, representen el 3,74% (73 casos). Així mateix, els policies tutor d’Eivissa varen tramitar 38 delictes penals en l’àmbit escolar i actuaren en 9 ocasions per assetjament escolar greu i 18 casos per danys als centres escolars.
 
Dins el bloc d’actuacions fetes amb menors fora de l’àmbit escolar (en total 1.223), hi figuren els informes a Fiscalia de Menors (56), els informes al Servei de Protecció al Menor (95), els informes als Serveis Socials municipals (532), les actes per consum de drogues (63), els oficis dels jutjats de menors i de la fiscalia de menors (115), atestats judicials amb menors implicats (37), les actuacions per conflictes familiars (51) i el lliurament de menors a cases d’infància (3).
 
També destaquen les 8 actuacions relacionades amb l’àmbit d’Internet i les noves tecnologies. En xifres generals, les actuacions fora de les escoles han disminuït un 31% respecte del curs escolar anterior, de 1.776 s’ha passat a 1.223 en el darrer any escolar.

Pel que fa a les xerrades preventives, el curs 2017-2018 es feren un total de 31 sessions a les que hi assistiren 852 alumnes. Els temes tractats varen ser: els perills de les noves tecnologies (ús i addicció a les TIC, assetjament a través de les TIC); prevenció de l’assetjament escolar; prevenció de la violència masclista, drogues legals i il·legals, entre d’altres.

Aquest curs escolar 2018-2019 es posarà en marxa la campanya contra l’assetjament entre iguals “Confia. Actua. Parla”, un meme inspirat en el famós meme del raper Drake, tant de moda entre els joves i del qual s’han fet múltiples versions.

Programa d’educació viària i nou material didàctic

La Direcció General d’Emergències i Interior, per mitjà de l’Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears (ISPIB), coordina i impulsa l’educació viària de nins i nines en edat escolar. I és que la prevenció és l’eix fonamental del treball de les policies locals, i molt especialment dels agents d’educació viària. El passat curs escolar varen participar a Eivissa i Formentera un total de 6 municipis i reberen formació 7.540 alumnes.

Des del 2017 els policies locals de les Illes compten amb material didàctic propi, homogeni i unificat per a educació primària i aquest passat mes d’octubre de 2018 s’ha publicat la segona Guia d’educació viària, un manual adreçat a l’alumnat del segon cicle d’educació infantil. Aquest manual inclou sis unitats didàctiques i una sessió pràctica.

La guia va acompanyada d’unes fitxes didàctiques pels alumnes i de material divers, com 10 jocs de semàfors de veta adherent, per conèixer els colors i les funcions;  10 bosses de senyals de trànsit de fusta i 10 estores que representen una ciutat per aprendre a localitzar els carrers, les cruïlles, els senyals, etc. Aquest material està disponible per a tots els ajuntaments de les Illes que desenvolupin els programes d’educació viària.