LOGO CAIB
12 març 2019Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Els municipis de les Illes es poden acollir a diferents convocatòries en matèria de residus NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

Els municipis de les Illes es poden acollir a diferents convocatòries en matèria de residus

La DG de Residus subvenciona amb gairebé 2 milions d’euros inversions relatives a la prevenció, reducció i gestió de residus a les Illes Balears
La Direcció General d’Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca ha organitzat una reunió amb els principals representants municipals de les Illes Balears per donar-los a conèixer les novetats de la Direcció General en matèria de subvencions de residus i de la Llei de residus i sòls contaminats acabada d’aprovar.

En primer lloc, s’ha fet la presentació de l’esborrany de la convocatòria de subvencions per al finançament d’inversions relatives a la prevenció, reducció i gestió de residus de les Illes Balears per a l’any 2019–2020 de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca. Es tracta de la segona convocatòria que treu la Direcció General per ajudar les entitats locals a aconseguir que les deixalleries siguin més segures mediambientalment, reduir el risc d’afecció a les persones i el medi ambient, establint sistemes segurs de recollida i emmagatzematge de residus perillosos i no perillosos.

Aquesta ajuda també preveu finançar deixalleries mòbils i minideixalleries per poder apropar al ciutadà les instal·lacions de gestió de residus municipals (deixalleries) i així facilitar-ne una gestió correcta. Una tercera línia de subvenció és per finançar accions de comunicació, informació i sensibilització ciutadana en matèria de residus, com també finançar la redacció de plans i programes de prevenció de residus per contribuir al desenvolupament sostenible i l’ús eficient dels recursos.

La partida per a aquesta convocatòria és d’1.405.000 euros i es preveu que surti publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears al llarg del mes d’abril.

A més, també s’han presentat les bases de la convocatòria d’ajudes Residus 2019 (PIMA Residus i PEMAR) del Ministeri de Transició Ecològica. Aquesta convocatòria preveu el finançament de projectes, com ara projectes de recollida separada de bioresidus per fer-ne el tractament biològic, projectes de compostatge domèstic i comunitari, projectes d’instal·lacions de compostatge destinades al tractament de bioresidus, projectes de recollida separada d’oli de cuina usat per biocarburant i projectes de biogàs.

Per a aquesta convocatòria, el termini per presentar les sol·licituds acaba el proper dia 19 de març de 2019.

Finalment, els tècnics de la Direcció General han explicat als assistents els aspectes més rellevants de la Llei 8/2019, de 19 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears.