LOGO CAIB
10 agost 2018Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques

Els habitatges de lloguer vacacional subjectes a liquidació de l’Impost del turisme sostenible creixen un 18,6% respecte l’any passat. NNota Informativa

Foto de noticia

Els habitatges de lloguer vacacional subjectes a liquidació de l’Impost del turisme sostenible creixen un 18,6% respecte l’any passat.

Un 58% dels propietaris de lloguers vacacionals i càmpings donats d’alta al cens de l’impost ja han fet la liquidació corresponent a l’ITS de 2017, per valor de 2 milions d’euros.
Sense perjudici de les comprovacions que es puguin dur a terme, s’han generat un total d’11.582 liquidacions corresponents a habitatges de lloguer vacacional (incloent 8 càmpings i un altre establiment sense qualificació) que estan inscrits al cens als efectes de tributació de l’ITS. Això suposa un increment d’un 18,6% sobre l’any passat. Els tràmits es troben en període de liquidació voluntària o executiva de l’impost, segons el cas, ja que els propietaris d’habitatges vacacionals i de càmpings són els únics obligats tributaris per l’ITS que disposen d’un període propi per efectuar la liquidació de l’impost a any vençut. En aquest termini, per tant, es meriten les estades efectuades pels usuaris d’aquests serveis d’allotjament durant tot el 2017.

El primer tram voluntari de liquidació de l’ITS 2017 per aquestes modalitats d’allotjament turístic es va tancar el passat 2 de juliol, i ha generat un total de 8.857 rebuts de liquidació, dels quals ja se n’han abonat un 66,4%. Aquesta part del cens es correspon amb els habitatges que van ser inscrits al cens en 2016, i que per tant, ja havien realitzat tributació en el període de liquidació corresponent al primer any de funcionament de l’ITS.

El segon gran grup de contribuents per la modalitat de lloguer d’habitatge turístic pertanyen als habitatges de lloguer inscrits en 2017, i que per tant realitzen ara la primera campanya de liquidació de l’ITS. Suposen un total de 2.725 liquidacions, que ja estan a disposició dels obligats al pagament.
En total les liquidacions ja satistefes (6.113, un 57,8% del total) per aquest període de liquidació de l’ITS 2017, per a lloguer vacacional i càmpings, han suposat una recaptació 1.991.000 euros fins ara, segons dades provisionals de l’Agència Tributària de les Illes Balears. No obstant, per tenir dades definitives sobre la recaptació d’ITS dels habitatges de lloguer vacacional, encara cal esperar a tancar el període voluntari per als inscrits al cens ITS en 2017.

De fet en la primera liquidació de l’ITS per a habitatges de lloguer vacacional, corresponent a 2016, s’han registrat un 3% de liquidacions de l’impost en fase executiva, més enllà del període voluntari establert entre els mesos de maig i juny. L’any passat en fase voluntària varen tributar 8.756 establiments d’aquestes característiques, però la xifra de contribuents s’ha incrementat posteriorment, amb els pagaments diferits, fins a les actuals 9.024 liquidacions abonades, per un total de 2,46 milions d’euros.

Tots els obligats tributaris per l’ITS poden obtenir els avisos de pagament o accedir a les liquidacions corresponents a través de la pàgina web de l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) o presencialment a les mateixes oficines de l’entitat.
Per més informació sobre l’ITS i, particularment, en relació a la liquidació del càmpings i els habitatges vacacionals es pot consultar el web de l’ATIB (www.atib.es > Impost sobre estades turístiques).