LOGO CAIB
Contingut
8 juliol 2022Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors

Reactivació econòmica: Els crèdits ISBA impulsats pel Govern sumen 55,4 milions per a 530 empreses i autònoms i creixen les inversions empresarials durant els sis primers mesos de l’any NNota Informativa

Foto de noticia

Reactivació econòmica: Els crèdits ISBA impulsats pel Govern sumen 55,4 milions per a 530 empreses i autònoms i creixen les inversions empresarials durant els sis primers mesos de l’any

S’incrementa el suport al teixit empresarial, un 18% més respecte de l’any passat, i destaquen els incentius a les inversions transformadores i els crèdits per a la creació d’empreses, a dones empresàries i de suport a les estacions de servei

Els crèdits ISBA, impulsats pel Govern de les Illes Balears i la societat de garantia recíproca ISBA SGR, augmenten el seu suport al teixit empresarial de les illes, amb 55,4 milions d’euros en les operacions aprovades a 530 empreses i autònoms durant els sis primers mesos de l’any, i com a eina per estimular la reactivació econòmica, ja que més de la meitat –6 de cada 10 crèdits- de la línia ISBA-CAIB es destinen a finançar noves inversions.

Els avals aprovats fins ara permeten a empreses i autònoms accedir a un finançament de més de 55 milions entre les diverses línies d’ISBA, un augment del 18% respecte dels quasi 47 milions del mateix període de l’any passat. D’aquesta manera, entre 2020, 2021 i la primera meitat de 2022, un període marcat pels efectes de la pandèmia de la COVID-19 i enguany per la invasió de Rússia a Ucraïna, en total s’han aprovat operacions a través d’ISBA de més de 315 milions a 3.610 empreses i autònoms de les Illes Balears.

A més, enguany continuen augmentant de forma significativa els crèdits ISBA sol·licitats per les empreses per finançar inversions, una tendència de recuperació iniciada l’any passat, quan va créixer aquesta demanda i es varen reduir notablement els préstecs per rebre liquiditat, i a la qual s’ha adaptat la línia 2022 impulsada pel Govern i ISBA per donar la resposta a les necessitats de les empreses i els autònoms de les illes a cada moment.

Enguany, durant el primer semestre, més de la meitat de les operacions de la línia ISBA-CAIB es destinen a noves inversions, fins a un 62% del total. Es reflecteix un augment progressiu: durant 2021 ja varen augmentar fins a situar-se en un 44% del total, mentre que durant tot l’any 2020 només varen suposar un 8%, ja que llavors el gruix corresponia a les necessitats de liquiditat de les empreses per l’esclat de la pandèmia de la COVID-19.

Per això, la línia 2022 es va adaptar a aquesta major activitat inversora de les empreses, en un escenari de reactivació econòmica, i incentiva especialment el foment de les inversions empresarials que contribueixin més a la transformació econòmica i social i a la sostenibilitat del model productiu, en termes d’innovació, inclusió o mediambientals, entre d’altres.

Fins ara, la línia ISBA-CAIB ha formalitzat 45 milions, dels quals més de 28 per a inversions. En particular, les inversions transformadores sumen més de 9 milions, principalment en els sectors del transport (22%), la industria manufacturera (19,5%), l’hostaleria (16,6%), i el comerç (10,8%).

La línia permet accedir a préstecs en condicions avantatjoses, amb ajuda del Govern, per finançar inversions (fins a un milió d’euros) i per rebre liquiditat (fins a 300.000 euros). Durant aquests sis primers mesos de l’any, la mitjana dels ajuts atorgats pel Govern es situa per sobre dels 4.609 euros per empresa.

NOVES EMPRESES, DONES EMPRESÀRIES I SUPORT A BENZINERES

De les dades d’aquest primer semestre de 2022, destaca també el suport a través dels crèdits ISBA per a la creació de noves empreses, amb prop de 12,5 milions destinats a emprenedoria en un total de 153 operacions, un 31,5% del total; i també el finançament a dones empresàries, el qual es situa en 8,3 milions, en 89 operacions, quasi un 19% del total. Les operacions de dones a la vegada que emprenedores es situa en quasi un 50% del total d’operacions de dones empresàries.

Així mateix, els crèdits ISBA 2022 varen introduir una mesura de suport al sector de les benzineres, per tal de cobrir les seves possibles necessitats de liquiditat a partir de la implantació del descompte als usuaris aplicat pel Govern d’Espanya (de 20 cèntims per litre de carburant). Des de la posada en marxa d’aquesta mesura, a principis d’abril, s’han aprovat operacions a través d’ISBA per un total de 1,3 milions a 10 estacions de servei a les Illes Balears.

AJUDES A TOTES LES ILLES I SECTORS EMPRESARIALS

Els crèdits ISBA arriben a tots els sectors i a totes les illes. En la distribució territorial, a través de les diverses línies, el gruix correspon a Mallorca, amb 42,3 milions en les operacions aprovades a 418 empreses i autònoms durant el primer semestre del 2022. A Menorca, han estat fins ara 5,8 milions a 57 empreses; i a les Pitiüses, 3 milions a 40 empreses i autònoms, de les quals 36 a Eivissa i quatre a Formentera.

Per activitat econòmica, durant aquests sis mesos, destaquen els sectors d’hostaleria (24% del finançament formalitzat), comerç a l’engròs i al detall (19%), transport i emmagatzematge (12%), activitats administratives i serveis auxiliars (9%) i indústria manufacturera (8%), entre d’altres, segons les dades de la línia ISBA-CAIB del primer semestre de l’any.