LOGO CAIB
5 octubre 2018Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques

Els cossos de Policia Local de les Pitiüses ja han previst la convocatòria de processos d’oposició per a convertir 32 places interines en places fixes de funcionaris municipals. NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

Els cossos de Policia Local de les Pitiüses ja han previst la convocatòria de processos d’oposició per a convertir 32 places interines en places fixes de funcionaris municipals.

El director de l’Escola Balear d’Administració Pública, Jaime Tovar, es reuneix a Eivissa amb representants de diversos municipis, i ofereix l’ajuda del Govern en la realització dels procediments.
Des del passat setembre de 2017, diversos consistoris d’Eivissa ja han fet les convocatòries de procediments per a regularitzar places de Policia Local interines, i convertir-les en places fixes de funcionari municipal. Aquest és el cas de Eivissa, amb 7 places, Sant Antoni, amb 8 places, Santa Eulària, amb 10 places i Sant Joan amb una plaça més, a banda de les 6 places que han estat convocades pel cos de Policia Local de Formentera. 

Aquests processos persegueixen eliminar la figura del Policia Local interí en places que s’han de considerar estructurals, i que per aquest motiu haurien de ser convertides en places fixes de funcionari de carrera. Una condició que també ve marcada per la reforma legislativa de la nova llei de coordinació de Policia Local de les Illes Balears, la 11/2017, que valora i pondera l’estabilització de les plantilles i l’arrelament dels agents com a dos dels factors decisius per a la millora del servei públic de policia de proximitat.

El director de l’EBAP, Jaime Tovar, ha mantingut una trobada avui amb regidors, secretaris municipals i caps de Policia Local d’Eivissa, per exposar com el Govern pot ajudar als ajuntaments a la convocatòria d’aquests procediments de selecció de personal. El Decret Llei 1/2017 permet als ajuntaments de les Illes Balears que tinguin places de la categoria de policia local dotades pressupostàriament i ocupades per personal funcionari interí, fer un procediment extraordinari per proveir-les pel sistema de concurs oposició, en un termini de tres anys. Aquest termini acabarà el gener de 2020.

Entre les 32 places ja convocades a Eivissa i Formentera, 22 han aprofitat aquest procediment extraordinari, de regularització dels llocs interins, mentre que les altres 10 han seguit el procediment ordinari inclòs a la Llei 11/2017.  
A la resta de les illes, altres 27 ajuntaments de Balears s’han sumat, de moment, als processos per convertir en fixes de carrera, un total de 272 places interines de Policia Local, incloent el procediment conjunt gestionat pel Govern per a 161 places als cossos policials de Palma, Calvià, Artà Capdepera i Bunyola.

El director de l’EBAP, Jaime Tovar entitat que coordina el procediment, ha expressat la seva “confiança” per que a Eivissa encara es pugui “ampliar la xifra de municipis implicats i de places interines de Policia Local que es puguin estabilitzar”, fins a la regularització del total de les més de 400 places interines existents a tot l’arxipèlag.

A la sessió d’avui hi han participat representants d’Eivissa, Sant Antoni, Sant Josep i de Formentera. Per la posada en marxa del segon procés unificat, el Govern preveu iniciar el proper mes de novembre la tramitació dels convenis de col·laboració amb els ajuntaments per a la convocatòria i gestió del procés selectiu, i poder afrontar a principis de 2019 l’aprovació i publicació de les bases i l’inici del procés de concurs oposició.