LOGO CAIB
23 de gener de 2018Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Els ciutadans poden opinar fins al 29 de gener sobre el Projecte de decret per regular les indemnitzacions dels serveis públics d’aigües residuals NNota Informativa

Foto de noticia

Els ciutadans poden opinar fins al 29 de gener sobre el Projecte de decret per regular les indemnitzacions dels serveis públics d’aigües residuals

La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca ha obert, fins al 29 de gener, el procés de consulta pública prèvia a la redacció del decret sobre indemnitzacions per costs de conservació, manteniment, explotació i instal·lació dels serveis públics d’aigües residuals que preveu la Llei reguladora del cànon de sanejament d’aigües.
 
El decret pretén refondre les disposicions reglamentàries que regulen les indemnitzacions previstes en la Llei reguladora del cànon de sanejament d’aigües, vigents des de principis dels anys 90, així com adaptar aquestes disposicions a les problemàtiques actuals i a la doctrina que els tribunals han anat consolidant sobre diversos aspectes d’aquestes indemnitzacions. Aquesta adaptació es fa en consonància amb l’aprovació, l’any 2016, del Text refós de la Llei reguladora del cànon de sanejament d’aigües.
 
L’objectiu és modificar la reglamentació actual per controlar millor els costs de la depuració i fomentar les millores tècniques o de gestió que puguin reduir-los. A més a més, s’unificarien en un sol decret els dos decrets que regulen aquesta matèria actualment: el Decret 25/1992, sobre indemnitzacions a ajuntaments i altres entitats públiques pels costs de conservació, manteniment i explotació del servei de depuració d’aigües residuals, i el Decret 51/1992, de 30 de juliol, sobre indemnitzacions i compensacions per obres i instal·lacions de depuració d’aigües residuals. Aquests dos decrets s’han modificat en el transcurs dels anys i, a més, la normativa reguladora està complementada amb diverses ordres, cosa que en dificulta el coneixement.
 
En aquest procés de participació pública, que el Govern va establir mitjançant una llei l’octubre de 2015, s’obre a la població la possibilitat de fer aportacions de manera telemàtica, prèviament a l’elaboració de l’esborrany oficial del projecte, per mitjà del Portal de Participació Ciutadana (<http://participaciociutadana.caib.es>). Amb aquesta finalitat, es posa a l’abast de les persones interessades un document sobre els problemes que es volen solucionar amb el nou text normatiu, la necessitat i l’oportunitat d’aprovar-lo, els objectius, i les possibles solucions alternatives, regulatòries i no regulatòries, que es consideren adequades.