LOGO CAIB
Contingut
11 gener 2018| <9ªL> Conselleria de Salut

Els ciutadans ja poden notificar en línia possibles reaccions adverses als medicaments NNota Informativa

Foto de noticia

Els ciutadans ja poden notificar en línia possibles reaccions adverses als medicaments

Salut llança una campanya informativa adreçada a la població perquè notifiqui les respostes nocives i contribueixi a millorar la seguretat dels fàrmacs
La Direcció General de Planificació, Avaluació i Farmàcia de la Conselleria de Salut ha posat en marxa una campanya adreçada als ciutadans per informar de les possibles reaccions adverses que poden causar els medicaments i la importància que té notificar aquestes respostes nocives per poder millorar la seguretat dels fàrmacs.

El Centre de Farmacovigilància de les Illes Balears ha editat 32.000 tríptics i 2.000 pòsters (en català i castellà) que ja es distribueixen en els hospitals, els centres de salut i les farmàcies.

Aquest material divulgatiu inclou informació sobre les reaccions adverses als medicaments i sobre la plataforma www.notificaRAM.es de l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), des de la qual qualsevol persona pot notificar de manera senzilla si ha patit una resposta nociva o no esperada després de la presa d’un medicament.

Amb la difusió de la possibilitat que té la població de comunicar aquestes reaccions directament, a través d’un formulari en línia, la Direcció General de Planificació, Avaluació i Farmàcia pretén augmentar el nombre de notificacions i, en conseqüència, que els ciutadans també puguin contribuir a millorar la seguretat dels medicaments una vegada que són en el mercat. Fins ara, aquestes notificacions arribaven al Centre de Farmacovigilància de les Illes Balears a través dels professionals sanitaris i de la indústria farmacèutica, i, en menor mesura, a través dels afectats.

Durant aquest any 2017, fins al passat 19 de desembre, s’han registrat 1.548 notificacions de reaccions adverses a medicaments a les Illes Balears, majoritàriament notificades per professionals sanitaris (1.305), per laboratoris farmacèutics (231) i, en una proporció menor, notificades directament pels ciutadans (12 notificacions). 

Des de 2015, aquestes xifres han augmentat i s’espera que continuïn creixent a mesura que la ciutadania es familiaritzi amb aquesta eina i s’impliqui en la notificació. 

Així, el 2015 es varen registrar 518 notificacions de reaccions adverses a medicaments, 351 emeses per professionals sanitaris, 161 per la indústria farmacèutica i 3 pels ciutadans. I el 2016, el total de notificacions va assolir la xifra de 1.248 (1.039 de professionals sanitaris, 199 de laboratoris farmacèutics i 10 dels ciutadans).

Aquestes notificacions es recullen i registren de forma anònima en una base de dades denominada FEDRA. La informació rebuda per aquesta via és avaluada per tècnics especialitzats del Sistema Espanyol de Farmacovigilància de Medicaments d’Ús Humà, constituït pels centres de farmacovigilància de les comunitats autònomes i l’AEMPS.

Amb totes aquestes dades l’AEMPS, en coordinació amb la xarxa d’agències de medicaments europees, estableix accions reguladores sobre els medicaments de manera que es garanteixi que els beneficis d’usar-los superin els possibles riscs.
 
 

Documents adjunts: