LOGO CAIB
6 octubre 2018Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Els centres escolars ja poden presentar els seus projectes en una nova edició del Programa de Centres Ecoambientals de les Illes Balears NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

Els centres escolars ja poden presentar els seus projectes en una nova edició del Programa de Centres Ecoambientals de les Illes Balears

El curs passat hi varen participar 149 centres
El Programa de Centres Ecoambientals de les Illes Balears obre una nova edició en la qual els centres educatius podran presentar els projectes propis fins al 31 d’octubre. El projecte té com a finalitat impulsar l’educació ambiental en la vida dels centres i els dona suport per dissenyar plans de treball relacionats amb el medi ambient i que aquests estiguin integrats en els seus currículums i plans d’estudi. L’any passat hi participaren 149 centres, 91 a Mallorca, 40 a Eivissa, 15 a Menorca i 3 a Formentera.
 
En aquesta convocatòria, la quinzena, s’ha introduït la possibilitat que el projecte d’ambientalització tengui uns objectius a assolir a curt o a mitjan termini i, per tant, hi ha la possibilitat que el projecte d’ambientalització sigui per desenvolupar en dos cursos escolars. Aquesta circumstància s’haurà d’indicar en el projecte que es presenti.
 
Així mateix, hi ha la recomanació de promoure la participació de l’alumnat. Per això, s’aconsella que la Comissió Ambiental estigui integrada no només per personal docent i no docent del centre, sinó també per alumnes, i que igualment estigui obert a la participació de representants de les famílies i entitats externes al centre educatiu de l’entorn immediat del municipi.
 
Tenint en compte que hi ha centres educatius en els quals implantar el programa pot ser una tasca complicada per la seva capacitat, es preveu la creació de la figura de secretariat de la Comissió, per tal de ser un reforç important a la coordinació ambiental.

A partir d’aquest curs, renovar el guardó comporta que el centre educatiu hagi inclòs els objectius a assolir de l’educació ambiental que el centre s’ha marcat en el seu Projecte educatiu de centre (PEC), a fi de facilitar l’ambientalització del currículum i promoure un canvi en l’organització del centre i en l’àmbit escolar que impliqui tota la comunitat educativa (professorat, alumnat, personal no docent, famílies, etc.). Es vol aconseguir, per tant, que l’educació ambiental sigui part de la identitat del centre quan aquest participi en el Programa de Centres Ecoambientals.