LOGO CAIB
Contingut
20 maig 2019| <9ªL> Conselleria de Presidència

Eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars: informació sobre la difusió de les dades electorals NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

Eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars: informació sobre la difusió de les dades electorals

El diumenge 26 de maig de 2019 se celebren eleccions al Parlament Europeu, als ajuntaments, al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars. Les ciutadanes i els ciutadans podran votar entre las 9.00 h i les 20.00 h.
 
Una vegada tancats els col·legis electorals, cada mesa ha de dur a terme l’escrutini, que haurà de fer, tal com estableix la Llei orgànica del règim electoral general, d’acord amb l’ordre següent —en el cas de les Illes Balears—: en primer lloc, ha de contar les paperetes de les eleccions europees; a continuació, les de les municipals; seguidament, ha de fer el recompte de les autonòmiques i, finalment, el de les eleccions als consells insulars.
 
Pel que fa a la difusió d’aquesta informació, cal tenir en compte els horaris següents: fins a les 21 hores (hora peninsular en què finalitza la votació a Canàries) no es poden començar a donar dades de l’escrutini provisional de les eleccions als ajuntaments, al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars; fins a les 23 hores (hora de tancament dels col·legis a Itàlia) no es poden difondre dades referents a l’escrutini provisional de les eleccions al Parlament Europeu.
 
Així doncs, i a efectes pràctics:
 
  • A partir de les 21 hores, i a través de les pàgines web habilitades a aquest efecte, es començaran a oferir en temps real les primeres dades del recompte corresponent a les eleccions municipals d’aquelles meses que hagin finalitzat l’escrutini de les europees; les primeres dades del recompte corresponent a les eleccions autonòmiques d’aquelles meses que hagin finalitzat l’escrutini de les europees i les municipals, i les primeres dades del recompte corresponent a les eleccions als consells insulars d’aquelles meses que hagin finalitzat l’escrutini de les altres tres.
  • A partir de les 23 hores, també per mitjà de la pàgina web corresponent, es començaran a oferir les dades del recompte de les eleccions al Parlament Europeu.
 
Les dades referents a les eleccions europees i a les municipals es donen per mitjà de la pàgina web pertinent de l’Estat; les de les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars, per mitjà de la pàgina web pertinent del Govern de les Illes Balears.
 
El fet que les meses hagin de dur a terme en primer lloc el recompte de les paperetes de les eleccions europees no implica que a partir de les 21 hores, i a mesura que se’n disposi, no es puguin difondre en temps real dades provisionals de les eleccions municipals, autonòmiques i insulars, una vegada que aquestes hagin estat transmeses per cada mesa al centre de recollida d’informació. En tot cas, aquestes dades potser hi arribin més tard, en relació amb els horaris de processos electorals anteriors en què no hi havia coincidència amb les eleccions europees.
 
Finalment, cal informar que el Govern de les Illes Balears, com a Administració convocant de les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa, no difondrà per mitjà de la pàgina web habilitada a aquest efecte —i APP mòbil— cap tipus d’informació en relació amb el procés electoral fins passades les 21 hores, tal com estableix la Junta Electoral Central. A partir d’aleshores, s’informarà en temps real de les dades provisionals de l’escrutini i, així mateix, es convocaran oportunament diferents rodes de premsa per informar-ne els mitjans de comunicació.