LOGO CAIB
Contingut
13 novembre 2020Conselleria de Medi Ambient i Territori

El Tribunal Suprem dona la raó al Govern en la demanda contra l’Estat per la gestió unitària del Parc Nacional de Cabrera NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

El Tribunal Suprem dona la raó al Govern en la demanda contra l’Estat per la gestió unitària del Parc Nacional de Cabrera

El conseller Mir ja ha demanat una reunió urgent amb el Ministeri de Transició Ecològica per resoldre la dotació de personal

La Sala del Contenciós Administratiu núm. 5 del Tribunal Suprem ha estimat el recurs de l’Advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears contra l’Acord del Consell de ministres, de dia 1 de febrer de 2019, pel qual es van ampliar els límits del Parc Nacional Marítim-Terrestre de l’Arxipèlag de Cabrera. La sentència dona la raó al Govern i declara «la procedència de la gestió unitària del Parc Nacional resultat de l’ampliació, per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears».

El conseller de Medi Ambient i Territori, Miquel Mir, ha celebrat el que ha qualificat «de notícia històrica» i ha anunciat que ja ha demanat una reunió urgent amb el secretari d’Estat de Medi Ambient, Hugo Morán, per a resoldre la dotació econòmica i de personal que haurà de rebre la Comunitat autònoma per a poder gestionar correctament la part ampliada del Parc Nacional. Mir ha agraït també la tasca de l’Advocacia i el suport del Consell de Govern en la via judicial. «La d’avui no és només una victòria per al medi ambient, és una victòria de país», ha assegurat.

La demanda qüestionava els punts segon i tercer de la part dispositiva de l’Acord pel qual es va declarar l’ampliació i que atribuïa a l’Estat la gestió de la part ampliada del Parc Nacional justificant que no hi havia evidències científiques que avalessin la continuïtat ecològica entre les aigües exteriors marines que s’incorporaven al Parc Nacional amb l’ecosistema terrestre que ja en formava part.

La conselleria de Medi Ambient i Territori, en canvi, ha defensat des del primer moment, que l’Administració competent per gestionar el Parc Nacional és la Comunitat autònoma, tal com ha fet des del traspàs de les competències, l’any 2009. En aquest sentit, cal recordar que l’ampliació del Parc Nacional és precisament conseqüència directa de l’interès del Govern que és qui ha instat i impulsat que se n’ampliassin els límits, una petició que es remunta a l’any 2011 quan el Patronat del Parc ja va prendre un acord en aquest sentit.

L’ampliació de febrer de 2019 va suposar un increment de 80.779 hectàrees marines en la superfície protegida del Parc Nacional que, amb un total de 90.800 hectàrees, es convertia en el parc nacional marítim més gran de la mediterrània occidental.

El Consell de Govern va autoritzar, dia 12 de juliol de 2019, a proposta de la conselleria de Medi Ambient i Territori, la interposició del recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Suprem per tal de poder gestionar les aigües exteriors del Parc Nacional Marítim-Terrestre de l’Arxipèlag de Cabrera, incorporades com a superfície marina protegida amb la recent ampliació del Parc.