LOGO CAIB
Contingut
5 febrer 2018| <9ªL> Conselleria d'Educació i Universitat

El Punt d’Orientació Acadèmica i Professional, una iniciativa d’èxit d’Educació i Treball per informar sobre la formació i la qualificació professionals NNota Informativa

Foto de noticia

El Punt d’Orientació Acadèmica i Professional, una iniciativa d’èxit d’Educació i Treball per informar sobre la formació i la qualificació professionals

Des de fa tres cursos escolars, professionals del SOIB i d’FP han atès conjuntament 15.473 consultes relacionades amb el sistema integrat de formació professional
Els consellers d’Educació i Universitat, Martí March, i de Treball, Comerç i Indústria, Iago Negueruela, acompanyats de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat, Maria F. Alorda, i del director general d’Ocupació i Economia, Llorenç Pou, han visitat avui el Punt d’Orientació Acadèmica i Professional (POAP) ubicat a la seu de la Conselleria d’Educació i Universitat.     
Es tracta d’un projecte conjunt entre la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat de la Conselleria d’Educació i Universitat i el Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria per atendre, orientar i resoldre qualsevol dubte sobre la formació professional integrada. El Punt d’Orientació Acadèmica i Professional (POAP) és una iniciativa pionera per assessorar la població en general: persones que volen reincorporar-se al sistema educatiu o fer cursos del SOIB, estudiants que preparen el seu itinerari postobligatori, treballadors que volen qualificar-se o completar la seva formació, orientadors, famílies...
El POAP està format per professionals tècnics d’ambdues conselleries, que atenen demandes relacionades amb la formació professional inicial (cicles formatius del sistema educatiu), l’acreditació d’experiència laboral que organitza l’Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears (IQPIB) i la formació per a l’ocupació (certificats de professionalitat del SOIB).
Cal destacar que Treball i Educació treballen des de principi de legislatura en la millora de la connexió entre el món laboral i l’educatiu. Bon exemple d’això és l’oferta de certificats de professionalitat que s’imparteixen en els centres educatius, així com la preparació i execució de les proves de competències clau per accedir a aquests certificats que s’imparteixen en alguns centres d’educació de persones adultes (CEPA).
 
És un projecte en què, per primera vegada, es reuneix tècnics de Treball i d’Educació en el mateix departament. De fet, el POAP està especialment adreçat a les persones que varen abandonar el sistema educatiu i volen completar la seva formació, però també pretén ser un referent per als departaments d’orientació dels centres educatius, els serveis d’orientació de les oficines del SOIB, així com qualsevol altre servei que es dediqui a l’orientació acadèmica i professional en relació amb el sistema integrat d’FP. D’aquesta manera es pot oferir una orientació i informació més completes a les persones interessades a millorar la seva formació i les seves competències professionals.
 
Des de fa tres cursos escolars, professionals del SOIB i d’FP atenen conjuntament consultes relacionades amb el sistema integrat de formació professional. D’aleshores ençà s’han atès un total de 15.473 consultes: 1.230 entre setembre i desembre de 2015; 5.224 en 2016, i 9.019 el 2017. Aquestes xifres suposen que durant el 2017 es produí un augment de més d'un 70 % respecte de l'anterior, la qual cosa demostra que, a mesura que aquest servei es va coneixent, n'augmenta considerablement l'ús que en fa la població, no només perquè són moltes i diverses les oportunitats que ofereix el sistema de formació professional integrada, sinó també perquè, actualment, desperta un especial interès com a conseqüència de la importància que li reconeixen tots els agents implicats en el Pacte per la Competitivitat, l'Ocupació de Qualitat i el Progrés Social (administració, sindicats i associacions empresarials, entre d'altres).
 
L’horari d’atenció al públic del POAP és de 10 a 14 hores i es recomana que es demani cita prèvia a través de correu electrònic orientacio@dgfpfp.caib.es o del telèfon 971 17 78 59.
 
Nous punts d’orientació acadèmica i professional
Atesa la transcendència que ha tingut el POAP sobre la població i conscients de la importància de promoure i divulgar la formació professional, s'ha volgut expandir aquesta iniciativa a diferents localitats de les Illes, per tal de millorar l'accés presencial al servei en les diferents àrees geogràfiques. Cal tenir en compte que no es tracta d'un simple punt d'informació, sinó que l'objectiu és donar un assessorament que s'adapti a les necessitats i expectatives de les persones i, per tant, sovint és preferible concertar una cita presencial on es pugui analitzar amb detall la situació concreta de cada sol·licitant.
 
En aquests moments, s’han iniciat cinc punts d’orientació acadèmica i professional del sistema integrat d’FP que estaran ubicats en els centres integrats de Mallorca (CIFP Joan Taix de sa Pobla, CIFP Nauticopesquera de Palma i CIFP Son Llebre de Marratxí), en el CEPA Joan Mir i Mir de Maó (Menorca) i en el CEPA Pitiüses (Eivissa) per atendre a qualsevol persona, centre educatiu o oficines del SOIB que vulguin resoldre dubtes o fer preguntes sobre els cicles formatius de l’FP, l’acreditació de l’experiència laboral o els certificats de professionalitat.
 
Per altra part, aquests orientadors també col·laboraran en iniciatives de l'administració per donar a conèixer les possibilitats de la formació professional integrada a col·lectius concrets i promoure que la població en general visualitzi la importància d'aquests estudis per al creixement sostenible i de qualitat dels diferents sectors econòmics de les Illes Balears.