LOGO CAIB
9 abril 2018Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat

El Pla de Lluita contra l’intrusisme en el transport de viatgers inclourà aquest estiu l’actuació d’inspectors infiltrats a l’aeroport de Palma NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

El Pla de Lluita contra l’intrusisme en el transport de viatgers inclourà aquest estiu l’actuació d’inspectors infiltrats a l’aeroport de Palma


El  Pla de lluita contra l’intrusisme en el transport de viatgers que es posarà en marxa aquest estiu preveu, per primera vegada, l’actuació d’inspectors de paisà infiltrats i el control de vehicles als aparcaments de l’aeroport i de les sortides amb l’objectiu de detectar amb major facilitat les il·legalitats.

El conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, ha anunciat el contingut del Pla de lluita contra l’intrusisme 2018 després de la reunió de la Comissió d’intrusisme i del Consell Balear de Transports. Pons ha destacat que a les Illes Balears tenim un sector del transport molt professionalitzat i que, per això, és imprescindible actuar  contra aquells que actuen al marge de la legalitat i perjudiquen el sector.

Pons ha assenyalat que aquest és el tercer any que s’activa un pla especial durant l’estiu. “Hem abordat la problemàtica de la pirateria i intrusisme en el sector com no s’havia fet mai, amb la planificació d'actuacions d’inspecció especials i l'aprovació de normativa que permet una lluita efectiva contra l’oferta il·legal en el transport turístic”. En aquest sentit, el conseller ha recordat que el  Decret llei de mesures urgents en matèria de transports aprovat l’any passat serà de nou un instrument molt eficaç per abordar la captació irregular de clients a l’aeroport, una de les il·legalitats més denunciades pel sector.
 
Els plans d’inspecció duits a terme fins ara (2016 i 2017) han focalitzat la seva atenció en dos punts estratègics: l’aeroport de Palma, com a punt principal d’entrada i sortida de l’Illa i on per norma general es produeixen la major part d’actuacions irregulars en diferents modalitats, i també a l’illa d’Eivissa, on les pràctiques de transport il·legal són especialment greus en la temporada estival.
Aquests plans els duen a terme el Servei d’Inspecció de Transports del Govern de les Illes Balears, que reforça la seva activitat durant l’estiu, conjuntament amb les administracions locals (Consell d’Eivissa, policies locals) i les forces i cossos de seguretat de l’Estat. En el cas de l’illa d’Eivissa, on les competències estan transferides, el Pla consisteix principalment a complementar l’activitat inspectora del consell insular.

El conseller ha recordat que el Pla desenvolupat l’any 2017, entre maig i octubre, va suposar el control d’un total de 1.002 vehicles, 412 a l’aeroport de Palma i 590 a l’illa d’Eivissa.
En el cas de l’aeroport de Palma es varen imposar 48 sancions per un import de 79.580 euros. En el cas d’Eivissa, es va sancionar un total de 30 vehicles per un import de 52.430 euros de sanció.
 
Segons ha explicat el conseller, la campanya de 2018 se centrarà igualment en l’aeroport de Palma, i també amb actuacions a Eivissa.
 
Mesures a l’aeroport de Palma l'any 2018 i col·laboració a Eivissa
 
Es donarà continuïtat al pla d’actuació de l’any 2017, que es va centrar en les actuacions de captació irregular de clients i altres infraccions similars, i que empren l’aeroport com a punt neuràlgic de les actuacions. Enguany s’incorporen, però, dues novetats:
 
— Inspectors de paisà infiltrats
— Control de vehicles als aparcaments de l’aeroport i a la sortida.
Es programaran 84 controls per part de la Inspecció de Transports de la Direcció General de Transports del Govern balear entre els mesos de maig i octubre de 2018. Se sol·licitarà la col·laboració de la policia local de Palma, la guàrdia civil i AENA.

Aquests controls cobriran, aleatòriament, totes les franges horàries, inclouran els caps de setmana i seran prestats per dispositius d’un, dos o fins a quatre agents, en funció de la disponibilitat i de les tasques de control per realitzar. Alguns dels dispositius estaran formats per agents de paisà a la terminal d’arribades per poder detectar i acreditar possibles captacions de clients in situ.  Per enguany es comptarà amb dos nous inspectors (fins ara n’hi havia 7) i se sol·licitarà la col·laboració d’agents de la policia local per a aquesta tasca.

L’actuació de control es dirigirà a:
a) Vehicles que facin transport públic de viatgers sense autorització (pirates totals).
b) Vehicles d’arrendament amb conductor (VTC).
c) Vehicles de turisme per a transport públic de viatgers (taxis).
d) Empreses de transport públic discrecional de viatgers amb autocar (minibusos tipus transfer).
 
Els principals objectius de l’acció inspectora són:
 
— Evitar la captació de clients sense contractació prèvia a la terminal per part d’empreses majoritàriament de minibús.
— La detecció de persones i vehicles que puguin fer serveis de transports de viatgers sense cap tipus d’ autorització.
— El control de vehicles VTC (autoritzacions, termini màxim de deslocalització de vehicles d’altres comunitats autònomes, fulls de ruta, substitucions de vehicles avariats, etc.).
— El control de taxis de la part forana (contractació prèvia, viatges d’anada i tornada carregats, tarifes, substitucions de vehicles avariats, etc.).
— El control de taxis de Palma (tarifes i contractació prèvia).
— El control de tacògraf i de temps de conducció i descans dels conductors d’empreses d’autocar (VD).
 
Pla d’Inspeccions a l’illa d’Eivissa
El Pla d’Inspeccions d’Eivissa es fonamentarà en un nou acord amb el Consell d’Eivissa per desenvolupar les actuacions inspectores que es duran a terme el proper estiu a l’illa, entre els mesos de maig i setembre. Aquests acords en els darrers anys s’han substanciat a través de convenis de cooperació, dissenyats per establir un marc de col·laboració conjunta durant la temporada turística perquè ambdues administracions puguin dur a terme les actuacions necessàries per incrementar la pressió sobre l’intrusisme existent a l’illa d’Eivissa, particularment en el sector del transport de viatgers en vehicle turisme, i s’aprofitin i comparteixin de forma coordinada els recursos de què es disposen per controlar i inspeccionar aquest sector durant la vigència del Conveni.

A aquest efecte, en els convenis s’estableix l’ús conjunt de la informació, els registres, l’experiència, els protocols d’actuació, així com dels mitjans personals i materials, etc., propis de cada Administració per aconseguir l’acompliment d’aquest objectiu comú.
 
Llicències per a VTC estacionals
Finalment, durant la reunió del Consell Balear de Transports –que ha tingut lloc després de la comissió d’intrusisme- el conseller ha anunciat que el Govern posarà en marxa un concurs públic per a l’autorització d’ entre 40 i 50 de llicències temporals de VTC (vehicles de lloguer amb conductor) per a l'illa de Mallorca. El conseller ha deixat clar que es tracta llicències de VTC de caràcter estacional per cobrir les puntes de demanda estival amb l’objectiu de cobrir una demanda a la que avui no s’està donant resposta. Aquestes autoritzacions seran de caràcter anual, i només amb vigència els tres mesos de temporada alta.