LOGO CAIB
8 març 2019Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

El Pla d'Igualtat als sectors agrari, ramader i pesquer dona les primeres passes NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

El Pla d'Igualtat als sectors agrari, ramader i pesquer dona les primeres passes

A partir del mes de març, s’organitzaran Jornades formatives arreu de l’arxipèlag
La Direcció General de Ramaderia i Pesca i el Servei de Millora Pesquera i Agrària de les Illes Balears (SEMILLA) tenen previst iniciar, a finals de març, una sèrie de Jornades formatives en matèria d'igualtat per al sector pesquer. Aquestes sessions són les primeres iniciatives que emanen del Pla d'Igualtat de Gènere en l'agricultura, la ramaderia i la pesca, que es va presentar al sector el mes de gener d'enguany.

L'estructura d'aquestes jornades serà la següent:

-Les dones de la mar i els seus drets: una advocada especialitzada exposarà els drets de la dona a la mar (com ara la cotitularitat) i les eines que hi ha per evitar/combatre la seva vulnerabilitat davant situacions de precarietat laboral, mòbing, explotació, etc.

-El masclisme a la mar i d'altres problemes: una psicòloga especialitzada explicarà què s'entén per masclisme, els problemes que se'n deriven (depressió, ansietat, alcoholisme, etc.) com identificar i evitar actituds masclistes i com actuar davant un cas.

-Empoderament i corresponsabilitat. Com feim per a treballar i conviure en igualtat i equitat? Com i què podem fer per reconèixer el rol que les dones han tengut i tenen al sector pesquer? Les visions i aproximacions als reptes i problemes dels homes i de les dones es poden complementar en benefici de tots i totes.

La intenció de la conselleria de Medi ambient, Agricultura i Pesca és organitzar una jornada a Eivissa (per a les confraries d'Eivissa i Formentera); una a Menorca i tres a Mallorca (a Palma, Alcúdia i Cala Rajada).

A més, i també durant el mes de març, se celebraran reunions amb representants del sector agrícola i ramader per a tancar la primera proposta d'accions i de calendari en el marc del Pla d'Igualtat.

Amb tot, i davant l'acord que va generar la proposta en una primera reunió, ja s'oferiran dues Jornades informatives de 6 i 8 hores en violències masclistes i identificació de víctimes d'abusos de poder. Aquestes sessions estaran dirigides als professionals de l'administració i de les organitzacions del sector que tenen contacte freqüent amb la pagesia.