LOGO CAIB
6 de juny de 2018Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

El milà torna a criar al Parc Natural de Mondragó NNota Informativa

Foto de noticia

El milà torna a criar al Parc Natural de Mondragó

Enguany han nascut quatre polls d’aquesta emblemàtica espècie protegida i han estat marcats per poder-ne fer el seguiment
Ahir es varen dur a terme tasques de marcatge i seguiment dels quatre exemplars de milà (Milvus milvus) que han nascut aquesta primavera al Parc Natural de Mondragó, tots en un mateix niu. Aquest fet és excepcional, atès que en els darrers vint anys només s’havia produït en dues ocasions més el fet de trobar nius d’aquesta espècie amb tanta producció de joves.
 
Es tracta del segon any que el milà es reprodueix amb èxit al Parc Natural de Mondragó d’ençà de la seva declaració com a espai natural protegit. El primer cop fou al 2016, amb la cria d’un poll en aquest mateix niu.
 
Amb la col·laboració del Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB) i del Servei d’Agents de Medi Ambient, han anellat els quatre polls (amb anella i amb marca de lectura a distància) i n’han equipat un amb un emissor de seguiment per satèl·lit, fet que permetrà fer-ne el seguiment, conèixer-ne la situació exacta en tot moment i obtenir informació sobre l’ús que faci del territori. També contribuirà a la detecció de l’ús il·legal de verí al medi natural.
 
El milà va ser declarat espècie en perill d’extinció l’any 2003, per la qual cosa la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca va redactar i aprovar l’any 2008 un Pla de Recuperació que perseguia l’objectiu de recobrar les poblacions d’aquesta espècie a les Illes Balears fins a situar-les fora de perill, reduir-ne la mortalitat, tant l’adulta com l’immadura, i assegurar superfícies extenses d’hàbitats de qualitat.
 
Aquesta au rapinyaire havia estat molt comuna a tota l’illa de Mallorca, però en les darreres dècades la població va patir un descens greu provocat per motius diversos, com són la desaparició d’hàbitats adequats, l’electrocució en línies elèctriques i sobretot l’enverinament. Actualment, a les Illes Balears hi ha unes cent parelles reproductores.
 
La gruixa de la població de milà es concentra principalment a la serra de Tramuntana. El niu de Mondragó és l’únic conegut a la zona del sud-est de Mallorca, fet pel qual, afegit a la seva situació dins un Parc Natural, és considerat d’especial interès.
 
L’objectiu principal d’un Parc Natural és la conservació de la biodiversitat, una necessitat que es fa cada vegada més evident al nostre planeta. Per això, la cria de milà a Mondragó representa un dels millors beneficis que es poden esperar d’un espai natural protegit: contribuir a la recuperació d’espècies en perill d’extinció.
 
En qualsevol cas, la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca segueix lluitant contra les amenaces principals d'aquesta espècie realitzant inspeccions en vedats de caça amb l’objectiu de detectar esquers enverinats, informant-ne els gestors sobre el risc que comporta aquesta pràctica il·legal, mantenint les tasques d’estudi i seguiment de l’espècie, i portant a terme una tasca important d’educació ambiental.