LOGO CAIB
22 de novembre de 2017Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat

El Govern triplica en dos anys els beneficiaris i la quantia de les ajudes de lloguer NNota Informativa

Foto de noticia

El Govern triplica en dos anys els beneficiaris i la quantia de les ajudes de lloguer

Un total de 2.300 persones rebrà les ajudes d'una quantia, entre les estatals i les autonòmiques, de 4,7 milions d'euros

El conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, ha informat avui sobre el balanç de les ajudes de lloguer de 2017 i ha destacat que en dos anys s’han triplicat les ajudes concedides i també la quantia d’aquestes: 2.300 beneficiaris i 4,7 milions en ajudes, entre les estatals i les autonòmiques el 2017.
 
Aquestes ajudes, procedents de fons estatals i també de fons autonòmics (per a les especifiques d’Eivissa i Formentera per a lloguers d’entre 600 i 800 euros) permeten els ciutadans obtenir ajudes directes de fins al 40 % de l’import del preu del seu lloguer.
 
El conseller ha recordat que les ajudes estatals cobreixen ajudes per a lloguers de fins a 600 euros i que, per això, enguany s’ha iniciat una ajuda autonòmica per a lloguers de fins a 800 euros per a Eivissa i Formentera i que, per a l’any que ve, s’estendrà a totes les Illes.
 
El 2017, un total de 2.134 famílies rebran ajudes per al seu lloguer (inferior a 600 euros), això suposa un increment del 44 % en relació amb 2016, amb 1.478 ajudes concedides.
 
Si es compara amb 2015, any en què les ajudes foren gestionades per l’anterior Govern, l’increment és del 172 % perquè en aquell any únicament s’atorgaren 785 ajudes per al lloguer.
 
Si se sumen les ajudes específiques per a lloguers d’entre 600 i 800 euros d’Eivissa i Formentera (amb fons propis autonòmics), la xifra de beneficiaris arriba a 2.300 el 2017 (uns 150 beneficiaris més estimats, que se sumen als 2.134 de les ajudes inferiors a 600 euros).
 
Això suposa un 55,9 % més de beneficiaris que el 2016 i un 193 % més de beneficiaris que durant el 2015.
 
Si es valora la quantitat destinada a les ajudes, enguany serà un total de 4,3 milions d’euros per a les ajudes de menys de 600 euros; un 52,5 % més que durant el 2016 i un 189 % més que el 2015.
 
L'any 2016, s’hi destinaren 2,8 milions i l'any 2015, l’anterior Govern hi destinà 1,5 milions d’euros.
 
Si se sumem les ajudes autonòmiques per a Eivissa i Formentera (335.000 euros), el total destinat enguany a les ajudes serà de 4,7 milions d'euros. Un increment del 213 % respecte de 2015 i del 67 % respecte de 2016.
 
Les ajudes autonòmiques per a Eivissa i Formentera
S’han registrat 185 sol·licituds que en aquests moments s’estan analitzant.
 
S’han presentat 136 peticions a Eivissa i 49 a Formentera.
 
S’ha destinat un total de 335.000 euros a aquestes ajudes i s’estima que seran unes 150 les sol·licituds acceptades.

De l’ import de 335.000 euros s’estima que el 73% (uns 244.550 euros) cobrirà les ajudes d’Eivissa i el 27% (90.450 euros) les de Formentera.
 
L’estimació és de 110 beneficiaris a Eivissa i 40 a Formentera.
 
Les ajudes es concedeixen per ajudar al pagament de lloguers d’entre 600 i 800 euros mensuals i suposen un 40 % del preu amb un màxim total anual de 3.000 euros per sol·licitant. Les llars receptores han de tenir ingressos no superiors a 22.365 euros.
 

es ajudes inferiors a 600 euros
S’ha presentat un total de 2.780 peticions d’ajudes, de les quals se n’han acceptades 2.134 i se n'han exclòs 646.
 
Se n’han concedides 7,7 de cada 10: el 77 %.
 
Per Illes
 
— Mallorca: 1.637 ajudes concedides (el 77 %). Import: 3.359.287 euros
 
— Menorca: 317 (el 76 %). Import: 569.734,59 euros
 
— Eivissa: 170 (el 76 %). Import: 383.554 euros
 
— Formentera: 10 (el 50 %). Import: 22.614 euros

 
Les ajudes es concedeixen per ajudar al pagament de lloguers de fins a 600 euros mensuals i suposen un 40 % del preu, amb un màxim total anual de 2.400 euros per sol·licitant. Les llars receptores han de tenir ingressos no superiors a 22.365 euros.
 
Quantia mitjana de les ajudes
L’ajuda mitjana és de 2.031,70 euros, lleugerament superior a la de 2016, en què fou de 1.935 euros.
 
Per Illes, Eivissa i Formentera (amb els lloguers més alts) són les que reben una ajuda més alta. La mitjana de les ajudes és de:
 
— 2.256,20 euros a Eivissa
— 2.261,43 euros a Formentera
— 2.052,43 a Mallorca
— 1.797,27 a Menorca
 
Motius d’exclusió de 646 peticions
S’ha exclòs un 23% de les 2.780 ajudes sol·licitades.
 
Entre les excloses (646) els motius són els següents:
 
— El 89,9 % per manca de documentació.
— El 7,5 % per incompliment de requisits perquè superen els límits permesos.
— El 0,3 % per renda superior a l’establerta en la normativa.
— El 2,3 % per més d’un motiu.