LOGO CAIB
23 de novembre de 2017Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

El Govern reconeix 123 centres de les Illes Balears que el curs passat participaren en el programa Ecocentres NNota Informativa

El Govern reconeix 123 centres de les Illes Balears que el curs passat participaren en el programa Ecocentres

L’objectiu del programa és assolir bones pràctiques ambientals
Seguint l’objectiu marcat per l’Agenda 21 d’impulsar l’educació ambiental als centres educatius, i en la línia d’ambientalització engegada el curs 2004-2005, la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca i la Conselleria d’Educació i Universitat convoquen la catorzena edició del Programa de Centres Ecoambientals.
 
Avui, al centre Integrat de Serveis Socioculturals de Son Llebre, a Marratxí, els consellers de Medi Ambient, Agricultura i Pesca i d’Educació i Universitat, Vicenç Vidal i Martí March, respectivament, acompanyats del batle del municipi, Joan Francesc Canyelles, han entregat part dels guardons corresponents al programa Ecoembes del curs passat. En aquesta ocasió s’han reconegut 123 centres per la implicació en el programa ambiental, ja sigui en l’obtenció o en la renovació del guardó. D’aquests, 70 són de Mallorca, 15 de Menorca, 36 d’Eivissa i 2 de Formentera. Dijous dia 30 de novembre s’entregaran els guardons corresponents als centres de la part forana, el 5 de desembre als de Menorca, i l’11, als d’Eivissa.
 
Enguany, per al curs 2017-2018 es presenta una nova convocatòria amb la voluntat d’incrementar els recursos informatius, formatius i educatius dels centres per aconseguir-hi millores ambientals visibles, mesurables i comparables. A l’acte, el conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca ha volgut destacar la feina que fan els centres i ha valorat molt positivament l’increment de centres que s’han volgut adherir a la nova convocatòria. Vidal ha manifestat que “ja són cent cinquanta centres que s’hi han involucrat, vitalitzant el currículum, fent activitats d’educació ambiental, millorant el centres i pensant com poden col·laborar per tenir cura del medi ambient. Per això vull agrair a la comunitat educativa la implicació i l’esforç que fa. Avui ens toca donar les gràcies”.
 
Amb aquesta aposta per l’educació ambiental s’afavoreix l’intercanvi d’experiències entre els centres educatius que comparteixen uns mateixos objectius: promoure la participació i la implicació actives de la comunitat educativa en unes bones pràctiques ambientals, no únicament en el centre educatiu sinó també en l’entorn.
 
En aquesta convocatòria poden participar tots els centres d’educació infantil, primària, secundària, batxillerat i formació professional, els centres públics d’educació de persones adultes, els centres d’educació especial i altres centres educatius d’especial singularitat de les Illes Balears que ho sol·licitin.