LOGO CAIB
28 de gener de 2018Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

El Govern i l’Ajuntament d’Escorca arriben a un acord per la gestió dels residus a les àrees recreatives i al Torrent de Pareis NNota Informativa

Foto de noticia

El Govern i l’Ajuntament d’Escorca arriben a un acord per la gestió dels residus a les àrees recreatives i al Torrent de Pareis

Com a conseqüència de la situació viscuda l'estiu passat amb l'acumulació de fems al torrent de Pareis i després de les converses mantingudes, l’Ajuntament d’Escorca i la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca han arribat a un acord pel qual el Govern de les Illes Balears aportarà al Consorci Serra de Tramuntana 20.000 € enguany per a la conservació d’espais emblemàtics com el torrent de Pareis. Alhora el Consorci Serra de Tramuntana convocarà una línia d’ajudes dirigida als Ajuntaments per cobrir les despeses de neteja d’aquests punts.

De la seva banda, l’Ajuntament d’Escorca col·locarà contenidors de les diferents fraccions de reciclatge i de rebuig a la sortida del torrent de Pareis i es farà càrrec de la recollida, transport i cost d’eliminació d’aquests fems. Així mateix, la brigada municipal repassarà diàriament l’olla del torrent amb la finalitat d’evitar acumulació de residus dins aquest espai emblemàtic.

Als equipaments recreatius que gestiona l’Ibanat al municipi (àrees recreatives, zones d’acampada i refugis), l’Institut Balear de la Natura hi ha col·locat àrees d’aportació de residus, en vista a la forta pressió d’ocupació que tenen aquests espais.

Ibanat, com a gestor de residus al municipi, s’encarregarà de la recollida i transport del fems generats en el equipaments recreatius que gestiona fins a la planta autoritzada, i quedarà exempt d’abonar la taxa municipal pel servei de recollida.

Precisament, en aquests espais, continua la campanya “El fems no torna sol a casa, torna el fems a casa” que té com a objectiu conscienciar sobre l’abandonament de residus al medi natural i que, durant els mesos de més afluència a les àrees recreatives es veu reforçada amb informadors d’Ecoembes.

L’Ajuntament d’Escorca ha procedit a modificar l’Ordenança fiscal i reguladora de recollida de fems, amb la finalitat de poder autoritzar a l’Ibanat com a generador de residus singular qualificat.

L’Ibanat ha comunicat al Ajuntament d’Escorca els dies i horaris de recollida de les diferents fraccions i la planta de destinació dels fems generats en els equipaments recreatius del municipi. També, facilitarà a l’Ajuntament, mensualment, els resguards d’entrega de les diferents fraccions de reciclatge i de rebuig recollits a Escorca.