LOGO CAIB
17 juliol 2018Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

El Govern fomenta la comercialització més directa dels productes locals NNota Informativa

Foto de noticia

El Govern fomenta la comercialització més directa dels productes locals

Avui s’ha presentat la línia d’ajudes a les cadenes curtes de comercialització amb 375.000 euros de l’ITS
La vicepresidenta del Govern i consellera d’Innovació, Recerca i Turisme, Bel Busquets, i el conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, Vicenç Vidal, han visitat avui Camp Mallorquí, un exemple de cadena curta de comercialització. El Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) ha tret una nova línia d’ajudes amb fons de l’impost de turisme sostenible de 375.000 € per fomentar la cooperació entre els agents de la cadena alimentària local i enfortir la promoció i venda de productes de les Illes Balears a través de canals propis o de cicle curt, accions que són garantia d’un preu just per als productors de les Illes Balears.

Es considera cadena de distribució curta aquella en què no hi ha més d’un intermediari entre el productor i el consumidor. No es considera com a intermediària l’agrupació de productors. Les cadenes curtes poden adoptar alguna de les modalitats següents: venda a les mateixes explotacions o l’adaptació d’un espai en alguna de les instal·lacions comercials. Hi ha previst que les accions subvencionables siguin aquelles que permetin crear i desenvolupar aquest cicle curt, com és el disseny de l’espai comercial, la inversió necessària per crear i desenvolupar la cadena curta, el disseny de la imatge corporativa, etc.

Durant la visita, la consellera de Turisme, Bel Busquets, ha explicat que aquest projecte inverteix al sector primari de les Illes part de les aportacions que fan els visitants amb l’impost de turisme sostenible i ha destacat la importància de projectes com aquest en la diversificació del sistema econòmic. A més, Busquets ha valorat que les ajudes cerquin "afavorir la innovació al sector per així fer-lo més competitiu i acostar-lo als consumidors".

Així, el conseller Vidal ha considerat que, en un context de competitivitat creixent, era necessari oferir un instrument per incentivar la innovació. Vidal ha destacat que “es tracta d’aconseguir millorar les rendes agràries dels nostres pagesos: acurçant les distàncies de la cadena alimentària hi guanyen els productors i els consumidors”. A més, Vidal ha afegit que “aquests fons permetran posar en marxa projectes de cooperació entre els diferents agents que conformen la cadena agroalimentària (agricultors, elaboradors, distribuïdors, comercialitzadors, etc.) i millorar la seva competitivitat”.


Línies d’ajudes del FOGAIBA
Tot i la dimensió escassa dels agents de la cadena alimentària a les Illes Balears, el sector atreu ara iniciativa empresarial i capital des d’altres sectors, antany més productius. Per això, era necessari oferir un instrument per incentivar la innovació i manifestar la totalitat del seu potencial intrínsec.
 
En aquest sentit, el Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) ha posat en marxa tres noves línies de cooperació, que tenen com a prioritat la innovació, la cooperació, la promoció i la venda dels productes locals.
 
Aquestes línies, incloses en la mesura 16 de Cooperació del Programa de Desenvolupament Rural ( PDR), compten amb un pressupost total de 2.075.000 € i són finançades amb el fons de l’impost de turisme sostenible (ITS), com també amb fons del mateix Programa.
 
La primera de les línies d’ajuda és la de cadenes curtes de comercialització i té un import de 375.000 €. Aquesta línia va destinada a la subvenció de la comercialització de productes locals, ja sigui la venda directa o les de cicle curt (inclouen un sol intermediari). Un exemple d’aquesta línia és el projecte “Farmers&Co”. Aquesta línia ja està en marxa i s’hi poden presentar sol·licituds fins al 31 d’agost.
 
La segona línia d’ajudes s’anomena “Projectes Pilot” i està dissenyada per a subvencionar projectes innovadors que permetin desenvolupar productes i processos nous en l’àmbit agroalimentari. La passada edició d’aquesta línia va tenir un gran èxit i ja hi ha 12 projectes concedits. Aquesta línia compta amb un pressupost de 1.500.000 €.
 
La tercera línia d’ajudes, que sortirà al setembre, és la de promoció de productes de qualitat. Aquesta línia va destinada a subvencionar actuacions relacionades amb la promoció de productes locals i disposa d’un pressupost de 200.000 €.